This Meetup is past

4 people went

Location visible to members

Details

Op 29 augustus 2017 is een werkgroepvergadering in de Hoofdwacht, Grote Markt 17 te Haarlem gehouden. Aan de hand van het besprokene en de daaruit voortgekomen actiepunten, wordt op 2 oktober 2017 een vervolg gegeven aan die vergadering. Detail over deze vergadering (https://1drv.ms/f/s!AidzW9hQrY0Lt7BgFoMqLoqxU2ivVg)kunt in het verslag terugvinden.

Agenda:

• Verslag vorige vergadering

• Status actiepunten en terugkoppeling

• Bespreking spreadsheet van Ivo Zandhuis en Menno den Engelsen en vervolgstappen

• Bespreking mogelijkheden Wikidata en koppelingen met andere open software bronnen

• Rondvraag

• Datum volgende vergadering

• Sluiting

Hartelijke groet, Boudewijn van Os.

N.B.: Als organisator ben ik zeer verheugd dat deze meetup een 84-tal leden telt. Ik wil mij ook graag inzetten om met alle leden deze meetup een succes te maken.

Echter, boven de 50-tal leden moet halfjaarlijks een fee worden betaald aan de eigenaren van de Meetup website. Graag wil ik een ieder verzoeken aan te geven of hij of zij nog geïnteresseerd is in deelname aan deze meetup. Als dat niet zo is, wil ik je lidmaatschap opzeggen. Bij voorbaat dank voor je medewerking.