This Meetup is past

58 people went

Details

Buổi meetup tới chúng ta sẽ cùng tụ tập vào ngày thứ 7, 1/3/2014 nhé! Buổi gặp mặt tới sẽ có 1 số chủ đề (đặt trước) như sau:

• Kế hoạch cho nhóm meeup và WordPress ở Hà Nội trong năm 2014, do Philip trình bày

• Những cập nhật mới tại trang wpvi.wordpress.com, do Philip và Tuấn Anh trình bày

• Theme Wrapper, do Tuấn Anh - FitWP trình bày

• How WP Pipes change the Wordpess world? do anh Thống - foobla trình bày

Anh em hãy đăng ký thêm các chủ đề mới để hôm meetup được xôm tụ nhé. Danh sách chủ đề sẽ được cập nhật luôn vào nội dung trên.

Hẹn gặp các bạn tại meetup!

PS: ko hiểu sao ko gõ dược chữ Đ (mọi người đọc thông cảm nhé)

****

Let's gather again on Saturday, March 1st! We will have presentations about the following topics:

• Plans for the meetup group and WordPress in Hanoi during 2014, by Philip

• Update on wpvi.wordpress.com, by Philip and Tuan Anh

• Theme Wrappers, by Tuan Anh, from FitWP

• How WP Pipes change the Wordpess world? by Mr. Thong from Foobla

If you would like to present, please let us know so that we can schedule it into the meetup! See you all soon!