This Meetup is past

62 people went

Location visible to members

Details

Chào mọi người. Chúng ta đã có địa điểm và thời gian cho buổi meetup tới. Chúng ta sẽ gặp nhau vào Thứ 7, 5/4 từ 14:00 tới 17:00 tại Hub.IT, tại số 2 Ngô Quyền (phòng 203). Nếu bạn muốn trình bày tại buổi meetup, hãy liên hệ với chúng tôi sớm. Chúng ta có tối đa 4 bài trình bày, 2 cho người dùng mới bắt đầu với WordPress và 2 bài nâng cao cho developers. Nếu bạn có 1 chủ đề nào muốn nói hoặc muốn người khác trình bày thì cũng chia sẻ nhé.

Cuối cùng, hãy đăng ký tham gia nhóm meetup tại meetup.com và tham gia vào nhóm trên Facebook nhé:

- Meetup.com: http://www.meetup.com/hanoi-wordpress/events/170836842/

- Facebook: https://www.facebook.com/events/1454720194759973/

Cám ơn các bạn nhé. Hẹn gặp mọi người sớm.

---

Hi everyone. Our next meetup location and time has been set. We will be meeting on Saturday, April 5th, from 14:00 to 17:00 at Hub.IT, located at 2 Ngô Quyền (office 203). If you would like to give a presentation about WordPress, please let us know! We will have four presentations maximum, 2 for beginner users of WordPress and 2 for advanced users of WordPress and developers. If you have a topic that you would to present or would like for someone else to present, please share!

Finally, please RSVP at the meetup.com group page as well as the Facebook group page:

- Meetup.com: http://www.meetup.com/hanoi-wordpress/events/170836842/

- Facebook: https://www.facebook.com/events/1454720194759973/

Thanks, and see you soon!