What we're about

İstasyon TEDÜ, TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi, Ankara sosyal inovasyon ekosistemini geliştirmek üzere çalışan çok fonksiyonlu bir oluşum ve sosyal fayda odaklı çalışan aktörler için bir ortak çalışma/etkileşim alanıdır. Aynı zamanda sosyal girişimler, STK’lar ve sosyal fayda odaklı projeler için pilot aşamada bir Sosyal Kuluçka Programı sürdürmektedir.

Istasyon TEDU, TED University Center for Social Innovation, is a multifunctional intermediary, working for the facilitation of a social innovation ecosystem in Ankara. It is a hub for social good oriented people, organisations and activities. Istasyon runs a beta-phase social incubation program for social entrepreneurs, NGOs and individuals/groups/projects aiming for social good.

Past events (7)

Sosyal Ekonomi ve Dayanışma Ekonomisi I : Kooperatifçilik

İstasyon, TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi

Yayaları ve Bisikletlileri Saymak Neden Önemli?

İstasyon, TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi

Birlikte Üretim Kültürü ve Sosyal Yenilik

İstasyon, TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi

Photos (16)