What we're about

Denna grupp är till för dig som vill veta mer om ITIL4.

Vi ordnar frukostmöten där vi delar erfarenheter för att förstå hur man kan arbeta med detta ramverk i den nya digitala ekonomin. Att ta till sig och anpassa sig till gemensamt värdeskapande och ett agilt förhållningssätt till tjänstehantering.

Larsson & Co

Mer information: https://www.larssonco.com/itil-frukost/

Upcoming events (1)

ITIL är uppdaterat till ITIL 4 - vad är skillnaden?

Online event

Vi får många frågor om när man behöver byta från ITIL v3 till ITIL 4 och därför vill vi förklara hur vi ser på det.

1. Varför behöver ITIL uppdateras?
2. Vilka är de största skillnaderna?
3. Vad är skillnaden på processer & practices?
4. Vad är egentligen en "Value stream"?
5. Hur kan vi undvika Silos i verksamheten?
6. Behöver vi byta till ITIL 4?

Har du en fråga kring ITIL4 som du vill ha svar på?
Skicka in den till oss så kan vi ta med den också.

Välkommen!

Länk till mötet kommer inför mötet.

Past events (9)

Agile med ITIL® - del 2

Online event

Photos (20)