This Meetup is past

17 people went

Location visible to members

Details

Eirik Wang fra BEKK i Oslo kommer og forteller oss om Akka. Møtet blir holdt i kjelleren på Tulla Fischer. Det blir mat i form av pizza før foredraget dvs. fra kl. 18.00. Vi starter foredrag ca. 18.30.

Need for Speed - Akka

Dette foredraget vil vise hvordan en kan lage et vertikalt og horisontalt skalerbart system ved hjelp av actor modellen. Vi vil se hvordan Akka, en implementasjon av denne modellen på JVM'en, løser dette. Actor modellen baserer seg på eventer, og vi vil se på hvordan event-basert arkitektur kan brukes til å lage et system som er skalerbart, sporbart og ikke minst ekstremt solid.