Past Meetup

javaBin årsmøte 2013

This Meetup is past

9 people went

Location image of event venue

Details

Tirsdag 28. mai klokka 18:00 blir det avholdt årsmøte i javaBin på Teknologihuset i Pilestredet 56.

Agenda er som følger:

Valg av møteleder og referent Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett Årsberetning 2013 gjennomgås Regnskap for 2012 gjennomgås og godkjennes Budsjettet for 2013 gjennomgås Valg av nytt styre Eventuelt
Linkar til årsberetning og rekneskap er å finne her (http://wiki.java.no/pages/viewpage.action?pageId=15073638).

Velkommen!