Årsmøte i javaBin

This is a past event

20 people went

Location image of event venue

Details

javaBin avholder sitt årlige årsmøte lørdag 9. mai, i forbindelse med Regionssamling og JavaZone-workshop (http://www.meetup.com/javaBin/events/221682539/) som foregår samme helgen.

javaBin er en medlemsorganisasjon som arrangerer fagmøter i 6 regioner (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Sørlandet og Vestfold), samt at vi arrangerer konferansen JavaZone (http://javazone.no).

På årsmøtet går vi gjennom året som har vært, hva som har vært høydepunktene, og hvordan det står til i organisasjonen. Vi godkjenner regnskapet for 2014 og budsjettet for 2015, samt at det skal velges et nytt styre. Det vil også tas opp saker som meldes av medlemmene til styret i forkant av møtet.

Stemmerett på årsmøtet krever medlemskap. Lurer du på om du er medlem? Sjekk i medlemskapsregisteret vårt (http://java.no/hospes/)

Se forøvrig mer info om årsmøtet og javaBins organisering i javaBins vedtekter (http://wiki.java.no/display/forside/Vedtekter)

Se innkalling (http://wiki.java.no/pages/viewpage.action?pageId=16319498) for full agenda, regnskap og budsjett som skal gjennomgås, samt årsberetning (http://wiki.java.no/pages/viewpage.action?pageId=16319504) fra styret.