Skip to content

Infrastruktur som kode med Pulumi

Photo of
Hosted By
Bjørn H. and 2 others

Details

Praktisk informasjon:
Vi satser på mat kl. 17.30 og foredrag ca kl. 1800. Foredraget blir holdt på norsk og varer ca. 60 minutter.

Beskrivelse:
Infrastruktur som kode (IaC) er prosessen med å provisjonere hele infrastrukturen på "serverrommet" ved hjelp at kode som kan sjekkes inn og versjonsstyres. Koden kan være både skript og deklarasjonsfiler (yaml, json ol.).

Med IaC er det mulig å provisjonere identisk miljø hver gang og lettere å endre konfigurasjonen. I tillegg er koden også en god dokumentasjon på hele infrastrukturen.

Lars Aaberg vil vise hvordan man ved hjelp av Pulumi og Java kan definere deklarativ infrastruktur som kode på en måte som er typesafe og gøy, og gir full utnyttelse av din Java IDE.

Om Lars Aaberg:
Lars startet som utvikler i 2004, og har siden 2012 vært ansatt i Sonat. Han har hatt flere ulike roller i en rekke ulike IT-prosjekt, både som utvikler, Tech Lead, Arkitekt og Team Lead. Selv om han til dagen jobber mest med teknologi oppfunnet av Microsoft, har han adskillige år bak seg med Java-erfaring.

javaBin Bergen
javaBin Bergen
See more events
Krinkelkroken 1 · Bergen