Skip to content

Effektiv utvikling med monorepo

Photo of
Hosted By
Bjørn H. and 3 others

Details

Tittel: Effektiv utvikling med monorepo
Foredragsholder: Stian Morsund
Språk: Holdes på norsk
Tidsbruk: 45 minutter

Vi starter med mat kl. 17.30 og foredrag ca kl. 18.00.

Om foredraget:
Monorepoer har blitt mer og mer trendy de siste årene. Et monorepo er et enkelt repo hvor man har flere prosjekter med veldefinerte relasjoner mellom de. Store firma som Google og Facebook har brukt denne måten å organisere kode på i årevis. Presentasjonen vil ta for seg hvordan monorepo kan bidra til mer effektiv, konsis utvikling og mindre hodebry. Den vil også ta for seg et par misforståelser angående monorepoer, mulige fallgruver og best practices. Det vil bli gitt eksempler fra rammeverket NX som undertegnede har brukt de siste 5 årene. NX er laget for javascript-økosystemet, men prinsippene kan fint overføres til andre programmeringsspråk.

Om Stian:
Stian er utdannet dataingeniør fra HVL. Han jobber som frontend-lead hos KS Digitale Fellestjenester i Bergen. Han har tidligere jobbet i Bouvet og Webstep. Stian liker ryddig kode, snille brukergrensesnitt og gode diskusjoner. Han har tidligere holdt foredrag på henholdsvis JavaBin og JavaZone om 3d-grafikk i nettleseren og UU-problematikk knyttet til Single Page Applikasjoner.

javaBin Bergen
javaBin Bergen
See more events
Krinkelkroken 1 · Bergen