지난 Meetup

활동 계획

Emax vill uppmuntra och ta tillvara på unga entreprenöriella förmågor och ge dem möjligheter och verktyg för att utveckla dem vidare. Att få träffa likasinnade och skapa framtida värdefulla kontakter kan vara den avgörande faktorn som gör att idén faktiskt blir verklighet. Möt några av våra tidigare deltagare som tagit steget för att uppnå sina drömmar, mål och visioner som framgångsrika företagare!

Vi vill skapa en samlingsplats för människor att dela sina erfarenheter, motgångar och historier. Vi vill visa vad emax handlar om och hur emax bidrar till en bättre framtid för många ungdomar runtom i Sverige.

Gå med i vår Slack kanal och delta i diskussioner tillsammans med unga entreprenörer: http://bit.ly/emaxsverige

회원(100명)

사진(2장)