What we're about

I nätverket delar vi kunskap med varandra för att utvecklas som individer oh organisationer. Där vi som organisation jobbar aktivt för att öka, vidga, växa medvetenheten hos sina anställda, partners och eller kunder.

Varför?
För att detta, har vi insett, är en nyckel för att skapa hållbara organisationer. Ibland medarbetardrivna. Ibland inte. Men alltid hållbara. För individ, organisation och värld.

Vi vill medvetandegöra området i samhället.

Past events (10)

Photos (18)