Seara de meditatie. Gratuit.

This is a past event

7 people went

Every week on Wednesday

Bloc 104

Bulevardul Corneliu Coposu 7 · București

How to find us

Zona Unirii, Bd. Corneliu coposu Nr. 7, bloc 104, Scara 3, Ap 63 Interfon 63 Denisa- 730429241

Location image of event venue

Details

Zona Unirii, Bd. Corneliu coposu Nr. 7, bloc 104, Scara 3, Ap 63 Interfon 63
- Erszebet Olariu, [masked] ---------------------------------------------------------------------------
Sahaja Yoga este o modalitate unică și naturală de a realiza auto-realizarea care duce la iluminarea interioară. Prin această iluminare interioară devenim stăpânii noștri și începem să stăpânim tot felul de lucruri în jurul nostru. Luați-vă timp să învățați această tehnică și să creșteți în realitate.

Aceste clase sunt menite să se unească și să mediteze și să învețe puțin câte puțin, deci vă rugăm să vă planificați să vă alăturați în fiecare săptămână pentru o creștere continuă. Sahaja Yoga este întotdeauna liberă.

Planul de întâlniri:

Introducere în Sahaja Yoga

Experiența de a medita în meditație și învățare.

Cum să meditezi acasă.
-------------------------------------------------- -------------------

Sahaja Yoga este întotdeauna liberă

----------------------------------------------------------------

Sahaja Yoga is a unique and natural way to attain Self - Realization which leads to inner enlightenment. Through that inner enlightenment we become our own masters and start to master all kinds of things around us as well. Please take time to learn this technique and grow in reality.

These classes are meant to come together and meditate and learn little by little, so please plan to join them every week for continuous growth. Sahaja Yoga is always free.

Meeting Plan :

Introduction to Sahaja Yoga

Experience of being in Meditation and Learning to Meditate.

How to meditate at home.
--------------------------------------------------------------

Sahaja Yoga is always free