What we're about

Dear (Wannabee) digital Nomads,

Probably you are already one or have ideas of starting to work and travel location independent ! Because I am preparing my Digital & Fysical Nomad coming years I become this year a member of this group and suddenly I received the message it would be closing. So I decided to continue this meetup group, probably partly an overlap with other existing digital nomads & Expats groups, but in my way of thinking to combine activities in cooperation with other Meetup groups with more wide international working&travelling interests of starters and professionals with experience is only better!

My plan is to organize for digital nomads online and also IRL meetups where i am travelling by Bike or in Netherlands by car yet. It will take met some time to organize an affordable digital (webinar) platform and in interesting speaker and a Fysical meetup location probably in Utrecht . I hope to meet you soon

René van der Weerd, Entrepreneur & professional disruptor;

Initiator/host of PermanentFuture Lab Overvecht & Founder of EmpowerNow & LimiTense

Hallo (Wannabee) digitale nomaden,

Waarschijnlijk ben je er al een of heb je al plannen om als digital Nomad te gaan werken en wellicht onafhankelijk van een fysieke te reizen en te werken! Omdat ik de komende jaren mijn Digital & Fysical Nomad schap aan het voorbereiden ben, ben ik dit jaar lid van deze groep geworden en zou ik deze meetup-groep willen voortzetten. Misschien gedeeltelijk overlappen met Expats-groepen, maar om activiteiten met meer brede interesses te combineren en ook internationale ervaring is een extra reden elkaars netwerken te kunnen gebruiken en versterken!

Mijn plan is om online digitale nomads meetups te organiseren en ook IRL-meetups waar ik met de fiets of met de auto ben. Het vergt mij nog enige tijd om een betaalbaar digitaal (webinair) platform en interessante spreker en een fysieke meetup-locatie te organiseren, waarschijnlijk in Utrecht. Ik hoop je snel te ontmoeten

René van der Weerd

Entrepeneur & professioneel (ont-)regelaar

Initiator/host of PermanentFuture Lab Overvecht & Founder of EmpowerNow & LimiTense

mail info@empowernow.nl mob/whatsapp +31 626248905

Past events (1)

Photos (10)

Find us also at