Angular dla początkujących. Pierwszy projekt.

This is a past event

9 people went

Location image of event venue

Details

Kolejne spotkanie podczas którego będziemy kontynuowali naukę podstaw Angulara.

Na poprzednich spotkaniach wstępnie otarliśmy się o następujące zagadnienia:

* Jak stworzyć własny projekt z użyciem angular CLI
https://angular.io/guide/quickstart

* W jaki sposób dynamicznie wyświetlać dane w widokach html.
https://angular.io/guide/template-syntax

* W jaki sposób możemy wyświetlać listę elementów(iteracja po tablicy danych) a także warunkowo.
https://angular.io/guide/displaying-data

* Podstawy Typescript którego będziemy używać w naszych projektach
https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/basic-types.html

* Tworzenie nowych komponenty z użyciem angular CLI oraz wyświetlanie w nich danych z komponentów hostów
https://angular.io/cli/generate#component
https://angular.io/guide/component-interaction

* Tworzenie serwisów i pobieranie z nich danych do widoku
https://angular.io/tutorial/toh-pt4

* Attribute Directives
https://angular.io/guide/attribute-directives

* Routing
https://angular.io/tutorial/toh-pt5

----------------------------------

Repozytorium z projektem z zajęć:
https://github.com/MateuszSiek/meetup

----------------------------------
Przed spotkaniem warto wykonać poniższe tutoriale
https://angular.io/guide/quickstart
https://angular.io/tutorial/toh-pt1
https://angular.io/tutorial/toh-pt2
https://angular.io/tutorial/toh-pt3
https://angular.io/tutorial/toh-pt4
https://angular.io/tutorial/toh-pt5