Kehitä käytäntöjä, älä prosesseja – Johdatus käytäntökehittämiseen

#leanculture in Creative and Knowledge Work
#leanculture in Creative and Knowledge Work
Public group

Yleisradio, Luova talo

Radiokuja 1 · Helsinki

How to find us

Ilmoittautuminen Ylen Luovan talon (Radiokuja 1) aulapalvelussa viimeistään klo 8:45. Aulasta siirrytään hostin kanssa tapahtumatilaan.

Location image of event venue

Details

Miksi niin moni asia organisaatioissa tökkii, vaikka käytössä on lukemattomia kehittämistyökaluja ja -malleja? Voisimmeko tehdä jotain toisin? Käytäntökehittäminen on tutkimukseen perustuva kehittämisote, joka uudistaa organisaatioita tuoreella tavalla. Se tekee arjen työtä ohjaavia voimia näkyväksi ja tarjoaa työkaluja toiminnan kehittämiseen.

Mistä on kyse?

Käytäntökehittäminen on sateenvarjotermi käytäntöteoreettiseen tutkimukseen perustuvalle organisaatioiden kehittämiselle. Käytäntökehittäminen pyrkii ratkomaan organisaatioiden ongelmia tunnistamalla ja muokkaamalla työtä ohjaavia, osin tiedostamattomia käytäntöjä ja niissä rakentuvia merkityksiä. Käytäntökehittämisessä käytännöt ymmärretään jaettuina toiminta- ja ajattelutapoina, jotka ohjaavat tietynlaiseen toimintaan.

Mitä tapahtumassa tehdään?

Työpajassa tutustutaan käytäntökehittämiseen ja sen pohjana toimivaan käytännön käsitteeseen sekä pohditaan erilaisia tapoja soveltaa käytäntökehittämistä työn ja työyhteisöjen kehittämisessä ja organisaatioiden ja yksilöiden ongelmanratkaisussa.

Mitä sinulla osallistujana on, kun lähdet tapahtumasta?

Työpajassa opit ymmärtämään, kuinka käytännöt sekä mahdollistavat että rajaavat toimintaa organisaatioissa. Saat eväitä tarkastella omaa työtäsi ja organisaatiosi toimintaa ohjaavia käytäntöjä ja niiden tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi ymmärrät, miten asetettujen tavoitteiden ja toteutuneen toiminnan välisiä ristiriitoja voidaan ratkoa käytäntökehittämisen keinoin.

Fasilitoijat:

- Seymour Consulting Oy:ltä
KTM Pekka Enroth ja KTM Laura Karjula
Pekka on Seymour Consultingin ja Elävä Tiimityö Ry:n perustajajäsen ja pitkän linjan käytäntöajattelija. Seymourilla hän on ollut mm. Mukana luomassa uudenlaista verkostomaisempaa kulttuuria Rauman alueen laivanrakennuksessa.

Laura on Seymour Consultingin perustajajäsen. Laura on työskennellyt esimies- ja kehitystehtävissä nopeasti kasvavissa ohjelmistoalan yrityksissä. Lisäksi Laura on myös toiminut Elävä Tiimityö Ry:ssä kartuttaen ja kehittäen käytäntöajatteluaan.

- Projektivarikko Oy:ltä FT Marko Ikonen ja KTT Riku Oksman
Marko toimii kehitysjohtajana Projektivarikko Oy:ssä. Työssään hän kehittää asiakkaiden projektitoimintaa epävakaissa ja kompleksisissa toimintaympäristöissä erityisesti ICT-alalla.

Riku on Projektivarikko Oy:n toimitusjohtaja. Hän on kokenut kouluttaja ja kehittäjä erikoisalanaan projektiorganisointi ja -johtaminen vaikeasti hallittavissa jälkiteollisissa toimintaympäristöissä.

- Valtaamo Oy:ltä KTT Elina Henttonen
Elina on työelämän tutkija, uudistaja ja kokenut kouluttaja. Hän edistää mielekästä työelämää tuomalla tutkimukseen perustuvia oivalluksia, kriittisiä näkökulmia ja uusia työkaluja eri alojen ammattilaisten käyttöön.

Käytänteistä, muotoilusta ja käytännemuotoilusta: https://www.seymour.fi/blog/kaytannemuotoilu/

Henttonen, Elina & LaPointe Kirsi (2015). Työelämän toisinajattelijat - Vallataan tilaa mielekkäälle työlle. Gaudeamus, Helsinki. https://www.gaudeamus.fi/tyoelaman-toisinajattelijat/

Miksi työelämän kehittämisessä tulee avartaa näkökulmaa yksilökeskeisestä tuunauksesta käytäntöjen muuttamiseen?
Henttonen, Elina & LaPointe, Kirsi, Talouselämä, Tebatti [masked]):
https://www.talouselama.fi/uutiset/ei-tuunaaminen-yksin-tyosta-hyvaa-tee/cadf1c86-da7c-3cd9-ad38-655bb3e6957d