Next Meetup

Let's Get Started! Cùng làm Video!
Cùng làm Video! Video Tiếng Anh cho tất cả mọi người! • Ngôi sao trên YouTube • Liên hoan phim quốc tế • Các thử nghiệm mới lạ • Sáng tạo! Tham gia nhóm gặp gỡ MỚI và cùng làm video với chúng tôi! Kịch bản có sẵn VÀ ngẫu hứng! Có điện thoại di động?? Bạn đã sẵn sàng! Hãy tạo nên lịch sử ngay hôm nay! Ngày 20/12, 3/1, 17/1 Truy cập: www.tinyurl.com/DanangVideos Email: [masked] ENGLISH: In this meetup, we commit to a date the following week when we are going to film something, and we commit to a storyline! This group takes ACTION, like lights, camera, action! Let's make movies!

Art House Coffee

305 Tran Hung Dao St, An Hai Bac Ward, Son Tra Dist · Da Nang

  What we're about

  Không Chỉ Đến Để Uống Café!

  Bạn có điện thoại?

  Hãy cùng nhau làm video! Một số tuần chúng ta có sẵn kịch bản, và một số tuần chúng ta làm ngẫu hứng!

  Một số phim chúng ta sẽ gửi đến các liên hoan phim quốc tế, các tuần khác chúng ta sẽ đưa lên FB cho tất cả các bạn bè cùng xem! Sẽ rất tuyệt vời!

  Chúng ta sẽ trao đổi bằng tiếng Anh vì đây là nhóm quốc tế, cho người quốc tế! Đà Nẵng là địa điểm quốc tế!

  Viva La Đà Nẵng!

  Đà Nẵng Muôn năm! ♥ ♥ ♥

  Ý tưởng cho bộ phim tiếp theo của chúng ta!

  - Một cảnh/Nhiều cảnh
  - Một góc nhìn/Nhiều góc nhìn
  - Một góc quay phim/Nhiều góc quay phim
  - Đã chỉnh sửa/Chưa chỉnh sửa
  - Cắt dán các cảnh/Cảnh được kết nối với nhau
  - Tự truyện/Hư cấu
  - Dựa trên phim, tạp chí, sách, trò chơi điện tử, quảng cáo
  - Trong công viên, tại bàn cà phê, trong thư viện, tại trung tâm mua sắm, trên đường phố
  - Phỏng vấn
  - Tiếng Anh với phụ đề tiếng Việt
  - Tiếng Việt có phụ đề tiếng Anh
  - Tiếng Anh cùng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Việt tách biệt
  - Tất cả người Nhật? Trung Quốc? Bạn chọn ngôn ngữ!
  - PHIM CÂM!
  - Màu/Đen và Trắng
  - Quá trình tự nhiên của con người/Quá trình không tự nhiên của con người
  - Một số hoạt ảnh/không hoạt ảnh
  - Kết hợp phim bình thường với các clip khác từ youtube, lưu trữ, thư viện, những người khác
  - Những người trẻ tuổi với nhau / Trẻ và Già / Già và Già / Trẻ và Trẻ, Già và Già, và Trẻ và Già
  - Trường học cũ (1920) / Trường mới (2018)
  - Phim có nhạc, phim không có nhạc
  - Đà Nẵng vào buổi sáng, Đà Nẵng vào buổi tối, Đà Nẵng về đêm
  - Cảnh thiên nhiên / Cảnh Công nghệ
  - Lãng mạn, hài kịch, kinh dị, phiêu lưu, hành động, kết hợp / hỗn hợp

  Không giống như các nhóm họp mặt khác, chúng ta không chỉ uống cà phê! Chúng ta sẽ hành động!

  ĐÈN!

  MÁY ẢNH!

  HOẠT ĐỘNG!

  QUY TẮC # 1: Tại buổi họp mặt, chúng ta bắt sẽ đầu bộ phim và xem nó diễn ra ở đâu, đồng ý về các địa điểm chính. Hãy cùng sống trong giây phút hiện tại, tận hưởng cuộc sống và quay phim trong cuộc họp câu lạc bộ! Đó chính là nó!

  CẦN!
  DIỄN VIÊN
  ĐẠO DIỄN
  QUAY PHIM
  NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG/ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
  NGƯỜI GIÀ VÀ NGƯỜI TRẺ

  NAM VÀ NỮ

  CÓ HỌC THỨC VÀ PHỔ THÔNG

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  ENGLISH:

  We Don’t Just Drink Coffee!

  You have a cell phone?

  Let's start making videos! Some weeks we have scripts, and some weeks we do it on the fly!

  Some films we will submit to International Film festivals, other weeks we will just show them to all of your friends on FB! It will be great!

  We have to speak English though because this is an international group, for international people! Da Nang is an international place!

  Viva La Da Nang!

  Dan Nang Forever! ♥ ♥ ♥

  Ideas for our next film!

  - One scene / Many scenes

  - One perspective / Many perspectives

  - One film angle / Many film angles

  - Edited / Unedited

  - Collage of scenes / Scenes that are connected to each other

  - Autobiographical / Fictional

  - Based on movies, magazines, books, video games, advertisements

  - In a park, at a coffee table, in a library, at a mall, in the street

  - Interviews

  - English with Vietnamese subtext

  - Vietnamese with English subtext

  - English and Vietnamese together, English and Vietnamese separated

  - All Japanese? Chinese? You pick the language!

  - SILENT FILM!

  - Color/ Black and White

  - Natural human process / Unusual human process

  - Some animation / non-animation

  - Merge normal film with other clips from youtube, archives, libraries, other people

  - Young people together / Young and Old / Old and Old / Young and Young, Old and Old, and Young and Old

  - Old school (1920s) / New school (2018)

  - Film with music, film with no music

  - Da Nang in the morning, Da Nang in the evening, Da Nang at night

  - Nature scene / Tech scene

  - Romance, comedy, horror, adventure, action, combined/mixed

  Unlike other meetup groups, we don't just drink coffee! We take action!

  LIGHTS!

  CAMERA!

  ACTION!

  RULE #1: At the meetup, we start the film and see where it goes, agreeing on a basic premise! Be in the present moment, enjoy life, and film during the club meeting! That's it!

  WANTED!

  ACTORS

  DIRECTORS

  FILMERS

  LOCALS/ FOREIGNERS

  OLD PEOPLE AND YOUNG PEOPLE

  FEMALES AND MALES

  THE UNEDUCATED AND EDUCATED

  Members (4)

  Photos (15)