What we're about

Grupa dla developerów platformy ServiceNow oraz developerów JavaScript.

Grupa powstawała aby stworzyć przestrzeń dla pasjonatów ServiceNow i JavaScript. W tym miejscu będziemy dzielić się z nimi wiedzą i doświadczeniem na temat kodu oraz platformy ServiceNow podczas naszych meetupów i nie tylko!

A group for ServiceNow devs and JavaScript devs. It's set it up to deliver space for ServiceNow and JavaScript geeks to share our knowledge and experience of the code and the Now Platform during our meetups and more!

Upcoming events (2)

SPOC Meetup of ServiceNow & JavaScript Geeks - Toruń

Business Link Toruń

Pierwsze spotkanie Toruńskich specjalistów i miłośników ServiceNow z JavaScript w tle. Jesteś developerem JavaScript ale nie spotkałeś się jeszcze z ServiceNow? To także Meetup dla Ciebie! Spodziewaj się dużej dawki wiedzy! Zarezerwuj termin już dziś!! AGENDA: 16:30 - 17:00 Rejestracja & mały networking 17:00 - 17:15 Powitanie i zapoznanie się! 17:15 - 18.00 Możliwości ServiceNow dla enkrypcji danych przy pomocy oferowanych rozwiązań. Mechanizm „Edge Encryption”, jego zastosowania, rodzaje oraz ograniczenia. 18:00 - 18:30 Przerwa na pizzę! 18:30 - 19:15 Instancja ServiceNow współdzielona przez kilka organizacji. Czym jest domena, w jaki sposób dane są izolowane, kiedy stosować i kiedy nie stosować separacji domenowej. Wykorzystanie wspólnego katalogu usług i procesów w organizacji. Administracja instancji z separacją domenową. 19:20 - 19:30 Znajdź swoje miejsce w SPOC S.A. - kogo szukamy 19:30+ Networking i zakończenie ---------------------- The first meetup of ServiceNow specialists and geeks with JavaScript in the background. Are you a JD dev but haven't come across ServiceNow yet? It's a Meetup for you as well! Be prepared for la huge dose of knowledge! Save the date today! AGENDA: 4:30 - 5:00 Registration & little networking 5:00 - 5:15 Welcome message & intro 5:15 - 6.00 Possibilities for data encryption in ServiceNow offered by the available solutions. "Edge Encryption" mechanism - application, types, limitations 6:00 - 6:30 Pizza time 6:30 - 7.15 ServiceNow instance shared by a few organizations. Advantages & limitations & uses of Domain Separation. What is domain, how data is separated, how organizations can share service and project catalog. Domain separated instance and its administration. 7:20 - 7:30 Find your place at SPOC S.A. - candidates we're looking for 7:30+ Networking & Goodbye

SPOC Meetup of ServiceNow & JavaScript Geeks - Bydgoszcz

Pierwsze spotkanie Bydgoskich specjalistów i miłośników ServiceNow z JavaScript w tle. Jesteś developerem JavaScript ale nie spotkałeś się jeszcze z ServiceNow? To także Meetup dla Ciebie! Spodziewaj się dużej dawki wiedzy! Zarezerwuj termin już dziś!! AGENDA: 16:30 - 17:00 Rejestracja & Mały networking 17:00 - 17:15 Powitanie i zapoznanie się! 17:15 - 18.00 The introduction to standards used in SPOC, quality control, measurement and test management. Best practices, lessons learned, security, importance of the Tester in the team and metrics. How automation testing helps companies save time and money, how code review application is used to make sure that we write not only code, but even refactor it, make it elegant and meet the standards. 18:00 - 18:30 Przerwa na pizzę! 18:30 -[masked] prelekcja - TBD 19:20 - 19:30 Znajdź swoje miejsce w SPOC S.A. - kogo szukamy 19:30+ Networking i zakończenie ---------------------- The first meetup of ServiceNow specialists and geeks with JavaScript in the background. Are you a JD dev but haven't come across ServiceNow yet? It's a Meetup for you as well! Be prepared for la huge dose of knowledge! Save the date today! AGENDA: 4:30 - 5:00 Registration & Little networking 5:00 - 5:15 Welcome message & intro 5:15 - 6.00 The introduction to standards used in SPOC, quality control, measurement and test management. Best practices, lessons learned, security, importance of the Tester in the team and metrics. How automation testing helps companies save time and money, how code review application is used to make sure that we write not only code, but even refactor it, make it elegant and meet the standards. 6:00 - 6:30 Pizza time! 6:30 -[masked] slot - TBD 7:20 - 7:30 Find your place at SPOC S.A. - candidates we're looking for 7:30+ Networking & Goodbye

Past events (1)

SPOC ServiceNow Meetup & Hackathon

Concordia Design

Photos (4)