What we're about

Hi all, I'm from Singapore and my wife is Vietnamese, so we'll be communicating in English and the latter.

This group is for all who want to improve Good Health. And learn good mindset to have Good Life. Come join the family!

Xin chào, tôi đến từ Singapore và vợ tôi là người Việt Nam, vì vậy chúng tôi sẽ liên lạc bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Nhóm này là dành cho những người muốn trải nghiệm sức khỏe tốt như một nền tảng cho vẻ đẹp và trở nên giàu có.

Tham gia với chúng tôi để cung cấp nhiên liệu cho nhu cầu dinh dưỡng của bạn!

Past events (11)

Aerial Yoga!

Aerial Yoga

Aerial Yoga!

Aerial Yoga

Photos (23)