Past Meetups (7)

What we're about

Prague meetup for people, who like the Mozilla mission and manifesto, care about internet privacy or just use and like Firefox. ;)

Pražská setkání pro všechny, koho zajímá otázka soukromí na internetu, ztotožňují se s misí Mozilly a jejím manifestem, nebo jen používají a mají rádi Firefox. ;)

Members (90)

Photos (2)