Past Meetup

nForum Q2 -- DDD, API versioning och EventStore

This Meetup is past

70 people went

Details

17:00 Mingel och lättare tilltugg (tillsammans med Javaforum)

17:30 Välkommen

17:35 Varför förstår inte beställaren vad vi gör? – Stefan Cronert, Squeed

Stefan har jobbat med systemutveckling i snart 20 år, främst inom bank, finans och försäkring. Ofta har han märkt att beställare och utvecklare pratar förbi varandra.

Man kan komma långt genom att prata krav och tillämpa olika former av testdriven utveckling. Men det räcker ofta inte hela vägen, vad finns för då för vägar att gå? Domän driven design (DDD) kan vara en möjlig lösning på de problemen.

Stefan kommer att prata om: Vad DDD innebär, Varför det behövs Vilka som är de viktigaste sakerna att fokusera på. Idéerna bakom och konkreta exempel kommer att presenteras

18:30 Paus

18:45 API-versionering (Klurigt, inte svårt) – Örjan Eriksson, Squeed

Hur små API:er du än bygger, behöver du ofta ta hänsyn till förändrade beteenden och flöden. Om du dessutom har externa konsumenter av dina API:er, behöver förändringar kommuniceras och samordnas för att inte slå ut andra system.

Vi tittar på hur vi kan använda olika strategier och metoder för att versionera REST-API:er, oavsett om det är ett nytt API eller om det har flera år på nacken.

19:15 Paus

19:30 Introduktion till EventStore – Kristofer Nissbrandt, Collector Bank

EventStore är en databas som är speciellt designad för att dra maximal nytta av Event Sourcing. Det är en Open Source NoSQL databas skriven i C#, som bygger på append-only writes, immutability och avancerad prenumerationsfunktionalitet.

Under den här sessionen så kommer Kristofer gå igenom hur man kommer igång med EventStore. Han kommer gå igenom hur man skriver och läser data, samt mera avancerade delar så som den interna projektionsmotorn och prenumerationer.

20:20 Efteråt är det mingel med öl och datasnack för de som vill på The Bishop Arms, Järntorget 6.