C# nu och i framtiden, Trunk Based Development och API First

nforum
nforum
Public group
Location image of event venue

Details

17:00 Mingel och lättare tilltugg (tillsammans med Javaforum)

17:30 Välkommen

17:35 C# Nu och i framtiden - Kristofer Nissbrandt - Collector Bank

I den här sessionen kommer Kristofer gå igenom några av de intressanta nyheterna som kom i C# 7.0 -> 7.3 och vad som kommer i C# 8. Han kommer gå igenom funktioner som Pattern matching, de nya typerna Span/Memory, switch expressions, null reference types och async streams.

18:30 Paus

18:45 Trunk based Development – Fredrik Normén, Squeed

Hur kan vi få en bättre CI/CD upplevelse med Trunk Based Development, Feature Toggles och Branch By Abstraction? Fredrik kommer att gå igenom vad Trunk based development är och feature toggles and branch by abstraction. Det hela handlar om hur vi i ett "team" kan arbeta i en och samma branch än att använda oss av feature branches.

19:30 Ökad innovationsförmåga med API First ansats för arkitekturmigrering – Johan Edling, Lindex AB

Uppgiften är att för Lindex kunder förbättra upplevelsen, möjligöra fler typer av digitala möten, skapa en mer konsekvent bild för kunden. Detta i ett systemlandskap för digitala kundmöten dominerat av ett större system med ett antal mindre perifiera applikationer. Johan beskriver hur Lindex valt att angripa problemet med en API First ansats, vilka kvaliteter inom API Management som introducerats och hur resan mot en flexiblare arkitektur nu börjar komma in i ett område liknande vad Gartner kallar miniservices baserad arkitektur.

Förutom lite highlights med innovation som sannolikt inte gjorts utan ansatsen med API First så lyfts några misstag som andra på liknande resa med fördel kan unvika

~20.15 Mingel

Efteråt är det mingel med öl och datasnack för de som vill på The Bishop Arms, Järntorget 6.