Volgende Meetup

Samenleving en huwelijk: nieuwe wetten
Verschillende mensen met verschillende achtergronden willen graag op verschillende manieren hun leven kunnen leven. De rol van de staat is daarin veelal een passieve. Wetten van vrijheid zijn meestal zogenaamde negatieve wetten, ofwel de burger doet iets en de overheid mag daarop geen responds hebben. Neem vrijheid van meningsuiting. De burger zegt iets en de overheid of een ander moet dat toestaan. Klassiek was veelal het gezin de meest voorkomende samenlevingsvorm. In de huidige tijd is individuele keuzevrijheid zeer wel mogelijk. Veel mensen kiezen dan ook zelfs na een huwelijk voor verandering en het percentage van scheiding is historish hoog. De vraag is wel in hoeverre daarbij de keuze van de ander wordt gerespecteerd en mogelijk blijft. Stel je kiest voor het huwelijk en wenst dat je kinderen binnen je gezin opgroeien. Besluit dan de ander, mogelijk beinvloed door derden op deze keuze terug te komen dan resteert voor hem/haar zijn vrije keuze (vaker blijkt niet de echte) maar de overgeblevenen kunnen eigenlijk niet meer leven naar hun eerste keuze. De vaak levenslange consequenties aanschouwende is het maar de vraag of een dergelijke vrijheid van de een de vrijheid van andere niet tezeer ondermijnt. Wellicht dat sommigen willen kiezen voor een licht huwelijk omdat zij juist willen kunnen kiezen voor flexibel samenleven, eigenlijk zoals het nu is, het lijkt er daarom op dat er vooral een aanvullende keuze moet komen voor een sterker klassiek huwelijk om voor mensen die bijzondere waarde hechten aan een stabiel gezin deze keuzevrijheid te vergroten. Een uitbreiding van onze mogelijkheden. Misschien zijn we er niet voor dat men tegen wil en dank bijelkaar moet blijven en zijn we voor een ieders vrije levenskeuzen en levenswijzen en samenlevingskeuzen. We erkennen dat ook de overgebleven partij in een klassiek huwelijk door flexibiliteit een andere weg moet kunnen vinden als er niets anders op zit, in een zekere vrede. Maar tenminste lijkt het op zijn plaats dat er wetten komen die voorschrijven welke minimale inspanningen je moet doen voor het redden van een huwelijk mocht de ander daarop staan. Dit kan er bijvoorbeeld uit bestaan dat je tenminste over telefoon/skype of in mediatie met elkaar moet overleggen voor bijvoorbeeld minimaal anderhalf jaar een uur per week, dit ook om (onbedoeld) misbruik van derden te voorkomen (ook voor bescherming van derden) en openheid naar elkaar. En dat er consequenties zijn voor degenen die dat weigeren of blokkeren. En misschien moet er ook een mogelijkhied tot enige consequenties komen tegen degenen die inbreken in een sterk klassiek huwelijk ter sterkere ontmoediging. Vergeving is een belangrijk goed voor geluk op alle gebied en al helemaal moeten we zaken zien in de tijdsgeest en plaats waarin we zijn opgegroeid, omstandigheden, maar een wet kan onze normen en waarden verbreden, onderstrepen en zaken voorkomen voor hun voor wie het klassiek gezin hun levensideaal is. Er zijn ook andere gebieden waarin het klassiek gezin wellicht onbedoeld (door de tijd eringesleten) in ons land nogal onder druk staat. Zo hebben partners in ons land bijvoorbeeld geen automatisch recht op verblijf in hun wederzijdse geboortelanden, zelfs niet met kinderen. Dit ondermijnt basale vrijheden van het gezin en van kinderen met betrekking tot het recht op beide ouders. Het doel van deze maandelijkse meetup is enkele ideeen/wetsvoorstellen te ontwerpen die de keuzevrijheid voor samenlevingsvormen vergroten en enkele basale rechten betere invulling geven met passendere wetten.

Venlo Station

Stationsplein 1 · Venlo

Wat we doen

Welkom bij 150 nieuwe wetten!

Het doel van deze meetup is een lijst van wets innovaties samen te stellen ter inspiratie voor de toekomst en vooral ook praktisch voor het nu.

Het product van de werkgroep is om te beginnen een website met ten minste 150 nieuwe wetten of regels met uitleg waarom dat deze regels naar grotere tevredenheid zouden kunnen ondersteunen aan besluitvorming en organizeren van zaken dan de huidige wetgeving. Met aanvullend een manier waarop mensen regels kunnen liken en disliken, toevoegen, beargumenteren enz.

Waar het vooral om gaat is dat het platform constructief ondersteunt aan het wetsgeving proces en het structureel verbeteren van wetten

Met vriendelijke groet,

Eddy Peeters