Vorige Meetups

Wat we doen

KNVI, de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals,is een sterke loyale hub in een wereldwijd netwerkvan informatieprofessionals. De vereniging verrijkt de kennis, het netwerk en de kwalificatievan haar leden door:

Organiseren van tientallen evenementen in heel Nederlandover actuele ontwikkelingen in haar vakgebied

Beheren, ontsluiten en publiceren van actuele én historischkennis binnen haar kennisdomeinen

Beheren van onderling toegankelijke ledendossiers metcompetenties, trackrecords en interessegebieden vanhaar leden

Participeren in belangenverenigingen en gremia in binnen-en buitenland

U vindt ons hier: http://www.knvi.nl