Wat we doen

Bron voor Onderwijs is een lokaal, school- en sector-overkoepelend netwerk voor en door onderwijsprofessionals. Het informeert deelnemers 6 x per jaar over relevante onderwijsvernieuwingen en verbindt onderwijsprofessionals op alle onderwijsniveaus.