Leiderschapsteam

 • Medeorganisator
  Lid geworden op 14 mrt. 2015
  Freelance developer for iOS, ASP.NET MVC and HTML5/CSS.
 • Assistent-organisator
  Lid geworden op 17 jun. 2014
  Freelance iOS developer
 • Medeorganisator
  Lid geworden op 22 mei 2014
  Freelance iOS developer
 • Organisator
  Lid geworden op 22 mei 2014
  Lead iOS dev. at Achmea. Owner AppForce1. Chairman CocoaHeadsNL foundation.