Open Source bij de overheid - (inter)nationaal samenwerken

Dit evenement is geweest

10 personen zijn geweest

Ypsilon Park

Floris Grijpstraat 2 · Den Haag

Hoe vind je ons

Aanmelden bij receptie beneden, evenementenzaal 5de verdieping.

Locatieafbeelding van evenementslocatie

Wat we doen

Voor het einde van dit jaar zal bij de Tweede Kamer het visiedocument ´Visie vrijgeven van overheidssoftware in open source´ door Mildo van Staden worden ingebracht.

Wij bieden gelegenheid om met Mildo van gedachten te wisselen, zijn document te helpen versterken en constructieve ideeën aan te dragen.

Zie jij de toekomst van Open Source voor de Nederlandse overheid voor je? Kom dan 10 oktober naar deze meetup.

Datum: 10 oktober, 13:00 - 15:00uur
Locatie: Ypsilon Park, Floris Grijpstraat 2
Ruimte: 5.09

-------------------------------------------------------------------------
Beschrijving sessie door Ministerie: Het vrijgeven van de broncode van overheidssoftware
-------------------------------------------------------------------------
Graag wil ik met het netwerk van CodeForNL bespreken waar zij de voornaamste kansen zien van het vrijgeven van open source door de overheid, welke acties nodig zijn om die kansen te verzilveren en wat er nodig is om obstakels die het vrijgeven van open source in de weg zitten, op te ruimen. De uitkomsten van de expert sessies zijn input voor de beleidsbrief open source die eind van dit jaar de Kamer gaat. Eerder heeft de staatssecretaris in de Kamer laten weten kansen te zien tav open source, in principe open tenzij, maar dat hij wel zou aangeven hoe deze kansen te benutten en om te gaan met risico’s en belemmeringen.
Het vrijgeven van open source past in een bredere ontwikkeling van openheid. Op vrijgeven is echter nog geen beleid ontwikkeld, wel op het gebruik van open source – bij gelijke geschiktheid heeft open source de voorkeur en bij het gebruik van open standaarden geldt “pas toe of leg uit”. Tot slot wordt open data gestimuleerd en is dat in de wet geregeld.

Wat de staatssecretaris tot nu toe gedaan heeft:
• Kansen, belemmeringen en risico’ s door Gartner onderzocht (2017)
• Nav Gartner talrijke bestuurlijke gesprekken gevoerd met overheden, koepels en open source community (2017/18
• Workshop met ACM over wet markt en Overheid (2018)
• Advies Landsadvocaat over wet Markt en Overheid (start nov 19)
• Juridische handleiding gemaakt (afgerond okt 19)

Het betreft hier het vrijgeven van de broncode van overheidssoftware als open source. De overheid besluit de broncode open te stellen gebruikers toegang krijgen tot de software en deze software kunnen veranderen, verbeteren of vrij distribueren. De essentie is dat iedereen eraan kan werken. Open source licenties zijn een juridisch construct om samenwerking mogelijk te maken. Het vrijgeven van de broncode biedt allerlei kansen, maar er zijn ook risico’s (verwijzing naar Gartner). Belangrijkste argumenten: transparantie, participatie, publieke verantwoording, minder verspilling, hogere kwaliteit, meer marktwerking en duurzame innovatie. Risico’s: kosten die gemaakt moeten worden (bv voor het verwerken en ondersteunen van een community), inpasbaar maken in legacy. Belangrijk obstakel is wet Markt en Overheid.

Conclusie: voor open source by default is het nog te vroeg. Niet in alle gevallen is het zinvol. Wel zoveel mogelijk open als het kan, waarbij aangesloten wordt op vraagstukken en behoeften. Belangrijk obstakel is de wet Markt en Overheid, maar er zijn er meer. Langs drie lijnen worden acties uitgezet: Juridisch; Kosten/baten; Kennis/vaardigheden.

Deze sessie is in het Nederlands