Wat we doen

Arbeidsrecht voor ondernemers! Per 1 juli 2015 zal het arbeidsrecht ingrijpend gaan veranderen. De Wet werk en zekerheid (WWZ) introduceert onder andere een nieuw ontslagstelsel met nieuwe regels over ontslagprocedures en vergoedingen. Ook worden dan nieuwe regels van kracht over het aantal tijdelijke contracten dat u met een medewerker mag aangaan. Andere regels met betrekking tot werknemers met tijdelijke contracten zijn al van toepassing. Veel ondernemers en organisaties zijn al in grote lijnen met de nieuwe regels bekend. Wat betekent dit nu precies voor u als ondernemer, bestuurder of personeelsfunctionaris in de dagelijkse praktijk? Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en informeren u in regelmatige meet up's. De meet up's hebben een interactief karakter. Vragen staat vrij. Blijf bij!