Wat we doen

    Arbeidsrecht brainstorm en feedback sessies voor HRM professionals! De arbeidsrechtelijke regelgeving ontwikkelt zich voortdurend. Per 1 juli 2015 treden bijvoorbeeld de nieuwe wijzigingen als gevolg van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. De WWZ introduceert onder andere een nieuw ontslagstelsel met nieuwe regels over ontslagprocedures en vergoedingen. Ook worden dan nieuwe regels van kracht over het aantal tijdelijke contracten dat een werkgever met een medewerker mag aangaan. Andere regels met betrekking tot werknemers met tijdelijke contracten zijn al per 1 januari 2015 van toepassing. Wat betekent de WWZ nu precies voor u als HRM professional in de dagelijkse praktijk? En welke nieuwe regelgeving op het brede vlak van werk en inkomen is nog in de maak en wat betekent dat voor u? Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en informeren u in regelmatige meet up's over de relevante arbeidsrechtelijke aspecten. De meet up's hebben een interactief karakter en hebben tot doel het algehele expertise niveau te delen en te verhogen.