Volgende Meetup

Poverty and Climate Change | Effective Altruism
Nederlandse vertaling hieronder (these meetups will be held in English when non-Dutch speaking participants are attending) Theme: Poverty and Climate Change (more info follows soon) -- In addition to our informal monthly Effective Altruism meetups we will hold reading and discussion meetings every two months. During these meetings we will read and discuss articles or books that are about Effective Altruism or topics that are related to it. Effective Altruism consists in the honest and impartial attempt to find out how to do the most amount of good with our available time and resources by applying rational reasoning, data and scientific evidence. Effective Altruism covers a lot of different themes and domains that concern effectively helping others, be it in the short-term or the longer run. If you want to delph deeper into the question on doing good better, you're more than welcome to join these bi-monthly meetings. -- Parallel aan de informele maandelijkse Effectief Altruïsme bijeenkomsten zullen we tweemaandelijks lees- en discussiebijeenkomsten houden. Gedurende deze bijeenkomsten zullen we artikelen of boeken lezen die betrekking hebben op Effectief Altruïsme, of daaraan gerelateerde thema's. Effectief Altruïsme draait om de vraag hoe we beter goed kunnen doen. In de poging daar een antwoord op te geven maken Effectief Altruïsten gebruik van rationaliteit en wetenschappelijk bewijs om te achterhalen hoe we een zo groot mogelijke, positieve sociale impact kunnen hebben met de ons beschikbare tijd en middelen. Effectief Altruïsme is inmiddels een overkoepelend woordenpaar geworden voor veel verschillende thema's en domeinen die draaien om het effectief helpen van anderen, zowel op de korte, middellange, als lange termijn. Als je wat meer de diepte in wil met betrekking tot het thema Effectief Altruïsme, sluit je dan bij deze tweemaandelijkse bijeenkomsten aan.

V2_ Institute for the Unstable Media

Eendrachtsstraat 10 · Rotterdam