Wat we doen

Geo-Informatie Nederland (GIN) heeft als doelstelling om de kennis over geo-informatie te stimuleren. GIN is zowel een ontmoetingsplaats als een kennisnetwerk voor iedereen die zich nu, en in de toekomst, wil bezig houden met Geo informatie.

Vorige evenementen (5)