Volgende Meetup

Hoe krijgen we de koelkast achter de tralies?
Hoe krijgen we de koelkast achter de tralies? Innovatie met blockchain bij DUO, identiteit en de overheid. Programma 17:00 – 17:30 uur Ontvangst en inloop 17:30 – 18:00 uur Presentatie Johann Schreurs over de noodzaak voor de overheid om te innoveren 18:00 – 18:30 uur Presentatie Jan van Mulligen over blokchaintechnologie en de geleerde lessen bij het Innovatielab van DUO. 18:30 – 18.45 uur Pauze 19:00 – 19.30 uur Demonstratie van Micro-credentials proof-of-concept van DUO door Jan van Mulligen 19.30 – 19.45 uur Q&A en Afsluiting Thema Blockchain is misschien wel het buzzwoord van 2018, is dit terecht of betreft het een leeg begrip? Bij DUO zijn ze het gaan onderzoeken in een innovatielab. Dan lukt er soms wat en vaker ontploft er wat. Maar het lab levert zijn lessen op, wat betreft inhoudelijke technologie en de mogelijkheden. Maar daarnaast zet het ook aan tot een aantal kritische vragen over de rol van de overheid en wat is een identiteit. Deze avond zullen Johann en Jan uitleg geven over de kennis die opgedaan is bij DUO. Sprekers Johann Schreurs (Enterprise architect bij DUO). Jan van Mulligen (Engineer bij DUO): is betrokken bij het innovatielab Blockchain van DUO en heeft het afgelopen jaar zich met ziel en zaligheid bezig gehouden met het onderzoeken van de kansen en bedreigingen van blockchain voor DUO en in bredere context. Hier is hij mede betrokken geweest bij de ontwikkeling van een proof-of-concept om diploma’s van studenten middels blockchain te kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld solliciteren. Over DUO De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit. Ook voert DUO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit. DUO wil wendbaar en vitaal verder bouwen aan digitale dienstverlening met oog voor persoonlijke klantbenadering en ontwikkelingen in de maatschappij. Met nieuwe technologieën werken aan producten waar duizenden mensen iets aan hebben. De hoofdtaken zijn bekostigen van onderwijsinstellingen, het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, het innen van lesgelden en studieschulden, het erkennen van diploma's, beheren diplomaregister, het organiseren van school-, staatssexamens, verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties. Doelgroep Managers/bestuurders business en ICT en informatie-architecten en ICT specialisten Datum meeting 18 oktober 2018 Locatie DUO, Kempkensberg 12, 9722TB Groningen Contactpersoon DUO: aanmeldingen en logistiek: Rita Kooistra-de Vries, Secretariaat:, [masked] KNVI Noord, Meindert Westera, Manager Interne Bedrijfsvoering DUO/SSO-Noord [masked] Mobiel: [masked] LET OP!! Aanmelders dienen tijdig aan te melden en bij bezoek dient men geldig ID-Bewijs mee te nemen anders is toegang niet mogelijk.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)-IB-Groep

Kempkensberg 12 · Groningen

    Vorige Meetups

    Wat we doen

    Het KNVI is de Nederlandse beroepsvereniging voor informatie- en IT-professionals. Het is een onafhankelijk platform voor het uitwisselen van vakkennis en het verbreden van je professionele netwerk.

    We organiseren maandelijks activiteiten en bijeenkomsten in de regio Noord. Denk aan workshops, info battles, meet-the-expert en netwerkborrels. Zo maak je optimaal gebruik van je netwerk in je directe omgeving en van je netwerk in je specifieke vakgebied.