Vorige Meetups

Wat we doen

Deze groep is voor alle gebruikers van de BrowserTest FitNesse test fixture. We willen van elkaar leren: hoe we het inzetten, tegen welke beperkingen we aanlopen, welke (eigen) uitbreidingen we gebruiken, enzovoort. We gaan ook in op de andere HSAC fixtures (o.a. HttpTest, XmlHttpTest, JsonHttpTest) Andere FitNesse uitbreidingen kunnen ook aan bod komen zoals verbeterde rapportage en het opzetten en onderhouden van je test suite structuur.