Volgende Meetup

DevOps? Oh gedraag je!
Een dag even helemaal zonder computers, een tablet of smartphone. Die heb je niet nodig. Je krijgt van ons groot stuk papier en stiften. Een tafel. En een opdracht. Je gaat samenwerken met teamgenoten. Precies zoals dat bij DevOps gebruikelijk is. En afstemmen met andere teams, dat ook. Deze interactieve workshop geeft je praktische tools, tips & tricks (allemaal gebaseerd op wetenschappelijk en praktisch bewijs en ervaring), waarmee je echt kunt helpen een omgeving met hoge prestaties in je organisatie te creëren. Meer info: https://nllgg.nl/bijeenkomst/20181117

Kranenburg Praktijkonderwijs

Tamboersdijk 9 · Utrecht

2 reacties

  Vorige Meetups

  Wat we doen

  De NLLGG is een landelijke vereniging, die zich ten doel heeft gesteld het gebruik van het Linux-besturingssysteem in Nederland te bevorderen, de belangen van de Linux gebruiker te behartigen en het gebruik van Linux bij haar leden te ondersteunen. Zij is opgericht op 7 juni 1996 door een aantal mensen binnen Nederland die, al dan niet professioneel, van Linux gebruik maakt.

  De NLLGG zet zich in voor iedere Linux gebruiker, ongeacht de mate van zijn professioneel gebruik van Linux, zijn niveau van kennis en vaardigheden en, ten leste, de omvang van zijn portemonnee. Daarin onderscheidt de NLLGG zich van andere soortgelijke organisaties zoals de NLUUG en HCC.

  Wat doet de NLLGG?

  De NLLGG wil Linux gebruikers bij elkaar brengen zodat zij elkaar kunnen helpen waar nodig. Daarnaast willen we meer bekendheid geven aan Linux, de filosofie erachter en aan vrije software.

  Op dit moment organiseert de NLLGG de volgende activiteiten:

  • Het regelmatig houden van landelijke bijeenkomsten

  • Het verspreiden van informatie

  • Het aanbieden aan leden en belangstellenden van de mogelijkheid te communiceren via verschillende mailinglijsten

  Leden worden verder ondersteund door een nieuwsbrief die primair intern nieuws brengt, maar ook zeker geschikt is om andere leuke onderwerpen over Linux mee te delen.

  Meer is te lezen op onze website (https://nllgg.nl)

  Of volg ons op Twitter (@NLLGG (https://twitter.com/NLLGG)) LinkedIn (pagina (https://www.linkedin.com/company/nederlandse-linux-gebruikers-groep-nllgg-)) (groep (https://www.linkedin.com/groups?gid=61231)) Facebook (pagina (https://www.facebook.com/NLLGG/)) (groep (https://facebook.com/groups/NLLGG)) of Google+ (pagina (https://plus.google.com/b/106778283206949735284/106778283206949735284)) (groep (https://plus.google.com/b/106778283206949735284/communities/112822336297843243530))