Wat we doen

Het netwerk Vluchtelingen en Kunst is een platform waar cultuurmakers zich verzamelen en laten zien hoe zij bijdragen in projecten voor, over en door vluchtelingen. De Meetup heeft als doel om verbindingen te leggen, partnerschappen te starten en misschien wel in co-creatie nieuwe projecten te initiëren.

Iedereen die kansen ziet om met kunst & cultuur ontmoetingen en kennismaking te realiseren tussen Nederlanders, vluchtelingen en nieuwkomers is welkom! Het maakt niet uit of je een zelfstandige cultuurmaker bent of werkzaam in het onderwijs, een maatschappelijke organisatie, gemeente, centrum voor de kunsten, etc.

Om de samenwerking in dit netwerk te bevorderen kun je jezelf of je organisatie hier profileren, informatie uitwisselen en met elkaar in contact treden. Vier keer per jaar organiseren we bijeenkomsten om elkaar te informeren en te inspireren, kennis uit te wisselen en good practices te laten zien.