Vorige Meetups

Wat we doen

Tijdens Meet your talent! komen bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en geïnteresseerden bij elkaar om lokale business opportunities te verkennen, kennis op te doen over marketing en branding en nieuw talent te ontmoeten op de banenmarkt.