Geplande Meetups

Geen komende Meetups

Wat we doen

[English below]

OrgDev Cocktail Hours Utrecht brengt organisatieontwikkelaars en consorten (*) in en rond Utrecht samen.

(*) Als je vindt je dat je je bezig houdt met organisatieontwikkeling, maar je werk eerder beschrijft in termen van verandering, transformatie, transitie, innovatie, strategie, cultuur, teal, systemen, systemisch, samenwerking, groepen, leiderschap, ontwerp, etc. is dat ook OK.

We treffen elkaar in een informele setting, wisselen ideeën, inzichten en ervaringen uit met korte presentaties en leren elkaar beter kennen door nog wat te kletsen onder het genot van een hapje en een drankje.

We hopen bij de lokale organisatieontwikkelaars gastheren en -vrouwen te vinden, die hun locatie en eventueel de hapjes en drankjes beschikbaar willen stellen.

/De naam en het initiatief zijn geïnspireerd door de UX Cocktail Hours, die al jarenlang user experience professionals bij elkaar brengen./

---

OrgDev Cocktail Hours Utrecht aims to bring together Organisational Development practitioners and the like (*) in and around Utrecht.

(*) If you think you might be an OrgDev practitioner, but describe what you do with terms like change, transformation, transition, innovation, strategy, culture, teal, systems, systemic, collaboration, groups, leadership, ontwerp, etc. that’s okay.

We intend to meet regularly in an informal setting, share ideas, insights and experiences through short presentations and get to know each other better with some chit-chat, drinks and snacks.

We hope to find hosts in the local Organisational Development community, that want to sponsor a location, and possibly some drinks and snacks.

/The name and initiative was inspired by UX Cocktail Hours that has been serving as an informal get-together for User Experience practitioners for a years./