Wat we doen

Sahaja Yoga Meditation is a remarkable, simple technique. It awakens an inner energy that reduces stress and increases wellness. It brings better focus and helps people become more centered and better balanced. Anyone can do it. It's also free of charge. For more information go to http://www.sahajayoga.nl or if you want to experience it now: http://www.freemeditation.com/ and click 'experience it online'.

Geplande evenementen (5)

Meditatie Workshop Sahaja Yoga nu online

English below Corona: zolang als het samenscholingsverbod geldt, zal samen komen op onderstaande locatie niet plaatsvinden. De workshops vinden online plaats op Zoom op hetzelfde tijdstip. Het kan zijn dat je eerst Zoom moet downloaden. Als je deel wilt nemen, neem dan contact op met Ebru voor een link en een wachtwoord: [masked] Elke dinsdag is er een workshop waar je uitleg krijgt en de meditatie kunt ervaren. In Sahaja Yoga mediteren wij van binnen uit, door middel van onze eigen innerlijke energie. Deze energie brengt ons in contact met onze subtiele zelf, de Spirit; bron van vrede, blijheid en inzicht. In het licht van onze Spirit krijgen wij kennis over onszelf die ons helpt te ontwikkelen en spiritueel te groeien. Bij onze laagdrempelige workshops leer hoe je thuis kunt mediteren en hoe je de ervaring sterker kunt maken. Wij mediteren samen en geven technieken mee voor je meditaties thuis. Ook krijg je de kans om ervaringen te delen en vragen te stellen. Je bent van harte welkom. Sahaja Yoga is voor iedereen geschikt. Geen speciale kleding vereist. Deze workshop is gratis. ---------- Corona: as long as the ban on gathering applies, there will be no meeting at the location below. The workshops take place online at Zoom at the same time: 20:00 on tuesdays. You may need to download Zoom first. If you would like to participate, please contact Ebru for a link and password: [masked] On every tuesday there is a workshop where you will get explanation and experience the meditation. In Sahaja Yoga, we meditate from inside, through our own inner energy. This energy brings us in touch with our subtle self, the Spirit; source of peace, happiness and insight. In the light of our Spirit, we get knowledge of ourselves that helps us develop and grow spiritually. At our low-threshold workshops, you learn how to meditate at home and how to make the experience stronger. We meditate together and provide techniques for your meditations at home. You also get the chance to share experiences and ask questions. You are most welcome. Sahaja Yoga is suitable for everybody. No special clothes required. Also only English speaking people are welcome, and able to follow this course. The written material is in Dutch language but the explanations are given in English language. This workshop is free of charge.

Meditatie Workshop Sahaja Yoga nu online

English below Corona: zolang als het samenscholingsverbod geldt, zal samen komen op onderstaande locatie niet plaatsvinden. De workshops vinden online plaats op Zoom op hetzelfde tijdstip. Het kan zijn dat je eerst Zoom moet downloaden. Als je deel wilt nemen, neem dan contact op met Ebru voor een link en een wachtwoord: [masked] Elke dinsdag is er een workshop waar je uitleg krijgt en de meditatie kunt ervaren. In Sahaja Yoga mediteren wij van binnen uit, door middel van onze eigen innerlijke energie. Deze energie brengt ons in contact met onze subtiele zelf, de Spirit; bron van vrede, blijheid en inzicht. In het licht van onze Spirit krijgen wij kennis over onszelf die ons helpt te ontwikkelen en spiritueel te groeien. Bij onze laagdrempelige workshops leer hoe je thuis kunt mediteren en hoe je de ervaring sterker kunt maken. Wij mediteren samen en geven technieken mee voor je meditaties thuis. Ook krijg je de kans om ervaringen te delen en vragen te stellen. Je bent van harte welkom. Sahaja Yoga is voor iedereen geschikt. Geen speciale kleding vereist. Deze workshop is gratis. ---------- Corona: as long as the ban on gathering applies, there will be no meeting at the location below. The workshops take place online at Zoom at the same time: 20:00 on tuesdays. You may need to download Zoom first. If you would like to participate, please contact Ebru for a link and password: [masked] On every tuesday there is a workshop where you will get explanation and experience the meditation. In Sahaja Yoga, we meditate from inside, through our own inner energy. This energy brings us in touch with our subtle self, the Spirit; source of peace, happiness and insight. In the light of our Spirit, we get knowledge of ourselves that helps us develop and grow spiritually. At our low-threshold workshops, you learn how to meditate at home and how to make the experience stronger. We meditate together and provide techniques for your meditations at home. You also get the chance to share experiences and ask questions. You are most welcome. Sahaja Yoga is suitable for everybody. No special clothes required. Also only English speaking people are welcome, and able to follow this course. The written material is in Dutch language but the explanations are given in English language. This workshop is free of charge.

Meditatie Workshop Sahaja Yoga nu online

English below Corona: zolang als het samenscholingsverbod geldt, zal samen komen op onderstaande locatie niet plaatsvinden. De workshops vinden online plaats op Zoom op hetzelfde tijdstip. Het kan zijn dat je eerst Zoom moet downloaden. Als je deel wilt nemen, neem dan contact op met Ebru voor een link en een wachtwoord: [masked] Elke dinsdag is er een workshop waar je uitleg krijgt en de meditatie kunt ervaren. In Sahaja Yoga mediteren wij van binnen uit, door middel van onze eigen innerlijke energie. Deze energie brengt ons in contact met onze subtiele zelf, de Spirit; bron van vrede, blijheid en inzicht. In het licht van onze Spirit krijgen wij kennis over onszelf die ons helpt te ontwikkelen en spiritueel te groeien. Bij onze laagdrempelige workshops leer hoe je thuis kunt mediteren en hoe je de ervaring sterker kunt maken. Wij mediteren samen en geven technieken mee voor je meditaties thuis. Ook krijg je de kans om ervaringen te delen en vragen te stellen. Je bent van harte welkom. Sahaja Yoga is voor iedereen geschikt. Geen speciale kleding vereist. Deze workshop is gratis. ---------- Corona: as long as the ban on gathering applies, there will be no meeting at the location below. The workshops take place online at Zoom at the same time: 20:00 on tuesdays. You may need to download Zoom first. If you would like to participate, please contact Ebru for a link and password: [masked] On every tuesday there is a workshop where you will get explanation and experience the meditation. In Sahaja Yoga, we meditate from inside, through our own inner energy. This energy brings us in touch with our subtle self, the Spirit; source of peace, happiness and insight. In the light of our Spirit, we get knowledge of ourselves that helps us develop and grow spiritually. At our low-threshold workshops, you learn how to meditate at home and how to make the experience stronger. We meditate together and provide techniques for your meditations at home. You also get the chance to share experiences and ask questions. You are most welcome. Sahaja Yoga is suitable for everybody. No special clothes required. Also only English speaking people are welcome, and able to follow this course. The written material is in Dutch language but the explanations are given in English language. This workshop is free of charge.

Meditatie Workshop Sahaja Yoga nu online

English below Corona: zolang als het samenscholingsverbod geldt, zal samen komen op onderstaande locatie niet plaatsvinden. De workshops vinden online plaats op Zoom op hetzelfde tijdstip. Het kan zijn dat je eerst Zoom moet downloaden. Als je deel wilt nemen, neem dan contact op met Ebru voor een link en een wachtwoord: [masked] Elke dinsdag is er een workshop waar je uitleg krijgt en de meditatie kunt ervaren. In Sahaja Yoga mediteren wij van binnen uit, door middel van onze eigen innerlijke energie. Deze energie brengt ons in contact met onze subtiele zelf, de Spirit; bron van vrede, blijheid en inzicht. In het licht van onze Spirit krijgen wij kennis over onszelf die ons helpt te ontwikkelen en spiritueel te groeien. Bij onze laagdrempelige workshops leer hoe je thuis kunt mediteren en hoe je de ervaring sterker kunt maken. Wij mediteren samen en geven technieken mee voor je meditaties thuis. Ook krijg je de kans om ervaringen te delen en vragen te stellen. Je bent van harte welkom. Sahaja Yoga is voor iedereen geschikt. Geen speciale kleding vereist. Deze workshop is gratis. ---------- Corona: as long as the ban on gathering applies, there will be no meeting at the location below. The workshops take place online at Zoom at the same time: 20:00 on tuesdays. You may need to download Zoom first. If you would like to participate, please contact Ebru for a link and password: [masked] On every tuesday there is a workshop where you will get explanation and experience the meditation. In Sahaja Yoga, we meditate from inside, through our own inner energy. This energy brings us in touch with our subtle self, the Spirit; source of peace, happiness and insight. In the light of our Spirit, we get knowledge of ourselves that helps us develop and grow spiritually. At our low-threshold workshops, you learn how to meditate at home and how to make the experience stronger. We meditate together and provide techniques for your meditations at home. You also get the chance to share experiences and ask questions. You are most welcome. Sahaja Yoga is suitable for everybody. No special clothes required. Also only English speaking people are welcome, and able to follow this course. The written material is in Dutch language but the explanations are given in English language. This workshop is free of charge.

Vorige evenementen (117)