• Lean-Agile Portfolio Management: Play The Money Game.

  Boerderij Breevoort

  € 17,50

  --------------------(English Below)----------------------- Nominaal kunnen budgetten eenmaal of tweemaal per jaar worden aangepast. Minder vaak en de uitgaven zijn te lang gefixeerd, waardoor de wendbaarheid wordt beperkt. Frequentere veranderingen lijken misschien hogere niveaus van wendbaarheid te ondersteunen, maar planning en stabiliteit komen in gevaar. De meeste organisaties zullen het hele jaar door meer goede ideeën genereren dan ze kunnen financieren. Participatory Budgetting (PB) is een proces waarbij een groep belanghebbenden beslissingen neemt over of bijdraagt aan beslissingen over het gebruik van mensen en middelen. Fiduciaires en belanghebbenden uit verschillende waardestromen gebruiken PB om samen te bepalen welke epics worden gefinancierd en geprioriteerd. In deze Meetup spelen we "The Money Game" om Participatory Budgeting te ervaren. Indien alle bezoekers Nederlands spreken zal de Meetup in het Nederlands plaatsvinden. In andere gevallen wordt er Engels gesproken. De inwendige mens wordt goed verzorgd. Er is eten en drinken in overvloed. Daarom betaal je een bijdrage. Wil je een BTW-factuur ontvangen, boek dan je ticket via Eventbrite. https://www.eventbrite.nl/e/tickets-lean-agile-portfolio-management-play-the-money-game-62598632194. Als je hier boekt ontvang je alleen een betaalbewijs. De locatie is Geitenboerderij Breevoort | Slaagseweg 4, 3828 PK, Hoogland (Gemeente Amersfoort). Deze locatie is uitstekend bereikbaar met de auto en parkeren is gratis. Deze locatie is echter slecht bereikbaar met het openbaar vervoer aangezien ze landelijk gelegen is. Vanaf de diverse treinstations in Amersfoort raden wij aan om een taxi of Uber te boeken, of te carpoolen met een andere bezoeker. --------------------(English)----------------------- Nominally, budgets can be adjusted once or twice annually. Less frequently and spending is fixed for too long, limiting agility. More frequent changes may seem to support higher levels of agility, but planning and stability are compromised. Most organizations will generate more good ideas all year round than they can fund. Participatory Budgeting (PB) is a process through which a group of stakeholders decides on, or contributes to, decisions made on the use of people and resources. Fiduciaries and stakeholders from different value streams use PB to collaboratively determine which epics are funded and prioritized. In this Meetup we will play "The Money Game" to experience Participatory Budgeting. If all visitors speak Dutch, the Meetup will take place in Dutch. In other cases, English is spoken. There is plenty of food and drink, that's why we charge a small fee. If you want to receive a VAT invoice, please book your ticket via Eventbrite. https://www.eventbrite.nl/e/tickets-lean-agile-portfolio-management-play-the-money-game-62598632194. If you book here, you will just receive a receipt. The location is Geitenboerderij Breevoort | Slaagseweg 4, 3828 PK, Hoogland (Municipality of Amersfoort). This location is easily accessible by car and parking is free. However, this location is difficult to reach by public transport as it is located in the countryside. From the various train stations in Amersfoort, we recommend booking a taxi or Uber or carpooling with another visitor.

 • Which Agile Scaling Framework is Right for You?

  Boerderij Breevoort

  € 17,50

  --------------------(English Below)----------------------- Er zijn enkele tientallen Agile Scaling Frameworks. Welke is het meest geschikt voor jouw organisatie? In deze sessie bespreken we enkele parameters zoals cultuur, productsoort, schaalgrootte en organisatievolwassenheid. Samen onderzoeken wat dat betekent voor jouw organisatie. Zo ontdekken we welk raamwerk het beste bij jouw organisatie past. Na de pauze bespreken we wat de uitdagingen zijn bij een agile transformatie in het algemeen en bij elk van de vier populairste raamwerken in het bijzonder. Indien alle bezoekers Nederlands spreken zal de Meetup in het Nederlands plaatsvinden. In andere gevallen wordt er Engels gesproken. De inwendige mens wordt goed verzorgd. Er is eten en drinken in overvloed. Daarom betaal je een bijdrage. https://www.eventbrite.nl/e/tickets-which-agile-scaling-framework-is-right-for-you-62390243899 Wil je een BTW-factuur ontvangen, boek dan je ticket via Eventbrite. Als je hier boekt ontvang je alleen een betaalbewijs. De locatie is Geitenboerderij Breevoort | Slaagseweg 4, 3828 PK, Hoogland (Gemeente Amersfoort). Deze locatie is uitstekend bereikbaar met de auto en parkeren is gratis. Deze locatie is echter slecht bereikbaar met het openbaar vervoer aangezien ze landelijk gelegen is. Vanaf de diverse treinstations in Amersfoort raden wij aan om een taxi of Uber te boeken, of te carpoolen met een andere bezoeker. --------------------(English)----------------------- There are a few dozen Agile Scaling Frameworks. Which is the most suitable for your organization? In this session we’ll discuss some parameters such as culture, product type, scale and organization maturity. We’ll investigate what that means for your organization. This way we’ll discover which framework fits best with your organization. After the break, we’ll discuss the challenges with agile transformations in general and with each of the four most popular frameworks in particular. If all visitors speak Dutch, the Meetup will take place in Dutch. In other cases, English is spoken. There is plenty of food and drink, that's why we charge a small fee. If you want to receive a VAT invoice, please book your ticket via Eventbrite. https://www.eventbrite.nl/e/tickets-which-agile-scaling-framework-is-right-for-you-62390243899 If you book here, you will just receive a receipt. The location is Geitenboerderij Breevoort | Slaagseweg 4, 3828 PK, Hoogland (Municipality of Amersfoort). This location is easily accessible by car and parking is free. However, this location is difficult to reach by public transport as it is located in the countryside. From the various train stations in Amersfoort, we recommend booking a taxi or Uber or carpooling with another visitor.

 • Introducing SAFe 4.6

  Boerderij Breevoort

  € 17,50

  --------------------(English Below)----------------------- Het Scaled Agile Framework (SAFe) is het meest gebruikte raamwerk om de agile manier van werken over meerdere samenwerkende teams te organiseren. Er zijn vaak felle discussies tussen voor- en tegenstanders van SAFe. In deze sessie gaan we kennismaken met de nieuwste editie van SAFe en de specifieke voordelen van het werken volgens dit raamwerk. En natuurlijk kraken we ook de kritische noten. Indien alle bezoekers Nederlands spreken zal de Meetup in het Nederlands plaatsvinden. In andere gevallen wordt er Engels gesproken. De inwendige mens wordt goed verzorgd. Er is eten en drinken in overvloed. Daarom betaal je een bijdrage. Wil je een BTW-factuur ontvangen, boek dan je ticket via Eventbrite. https://www.eventbrite.nl/e/tickets-introducing-safe-46-62390198764 Als je hier boekt ontvang je alleen een betaalbewijs. De locatie is Geitenboerderij Breevoort | Slaagseweg 4, 3828 PK, Hoogland (Gemeente Amersfoort). Deze locatie is uitstekend bereikbaar met de auto en parkeren is gratis. Deze locatie is echter slecht bereikbaar met het openbaar vervoer aangezien ze landelijk gelegen is. Vanaf de diverse treinstations in Amersfoort raden wij aan om een taxi of Uber te boeken, of te carpoolen met een andere bezoeker. --------------------(English)----------------------- The Scaled Agile Framework (SAFe) is the most commonly used framework for organizing the agile way of working across multiple collaborating teams. There often are fierce debates between supporters and opponents of SAFe. In this session we will get to know the latest edition of SAFe and the specific benefits of working according to this framework. And of course, we’ll also address the disbenefits of this framework. If all visitors speak Dutch, the Meetup will take place in Dutch. In other cases, English is spoken. There is plenty of food and drink, that's why we charge a small fee. If you want to receive a VAT invoice, please book your ticket via Eventbrite. https://www.eventbrite.nl/e/tickets-introducing-safe-46-62390198764 If you book here, you will just receive a receipt. The location is Geitenboerderij Breevoort | Slaagseweg 4, 3828 PK, Hoogland (Municipality of Amersfoort). This location is easily accessible by car and parking is free. However, this location is difficult to reach by public transport as it is located in the countryside. From the various train stations in Amersfoort, we recommend booking a taxi or Uber or carpooling with another visitor.