Wat we doen

Het fenomeen spookjongeren duikt de laatste tijd op vele plekken op. Spookjongeren zijn jongeren die uitgeschreven zijn bij de gemeente waar ze woonden, maar niet weer ingeschreven zijn ergens anders. Deze jongeren passen niet in de systemen en worden onvindbaar.

Op 18 april houden we een meet-up om mogelijke oplossingen voor dit probleem te verkennen en te concretiseren. We nemen aanwezigen mee in de inzichten die we de afgelopen maanden hebben opgedaan en bedenken vanuit daar oplossingen voor kernopgaven die we hebben geformuleerd.

Deze kernopgaven zijn:
1. Hoe voorkom je uitschrijving uit een postadres?
2. Hoe zorg je dat zwerfjongeren altijd vindbaar zijn en in beeld blijven?
3. Hoe houd je het systeem van (hulp)afspraken levend?
4. Hoe maak je een vangnet zonder basale mensenrechten af te pakken?
5. Hoe gaat een ‘dedicated team’ van samenwerkende partijen waarin alle kennis is gebundeld, het fenomeen spookjongeren effectief oplossen?
6. Hoe zorg je voor een sfeer van vertrouwen tussen spookjongeren, hulpverleners, burgerzaken en handhavers?

Deze meet-up is de tweede meet-up in een serie bijeenkomsten rondom dit onderwerp. Deze bijeenkomstencyclus is onderdeel van het internationale Societal Transformation Lab (STL). In dit lab gaan 300 teams uit de hele wereld met behulp van Theory U aan de slag met urgente maatschappelijke vraagstukken. In de eerste meet-up over spookjongeren hebben we aandacht besteed aan het verkennen en uitdiepen van het onderwerp, in deze meet-up werken we concreter richting oplossingen.

Deze meet-up wordt georganiseerd door VanVieren, in coproductie met VolksbondStreetcornerwork. Als onderzoeksgebied beperken we ons voor nu tot de steden Amsterdam en Haarlem.

De meet-up is bedoeld voor een brede doelgroep: van ervaringsdeskundigen tot beleidsmedewerkers, van gemeenten tot woningcorporaties, Voor straathoekwerkers, jongerenwerkers, journalisten en politici. Een ieder die geïnteresseerd is in het onderwerp en die gemotiveerd is om een bijdrage te leveren aan de verandering die we te weeg willen brengen. We zijn nieuwsgierig naar je bijdrage.

De praktische details:
• Locatie: Perdu, Kloveniersburgwal 84, Amsterdam
• Inloop: met een hapje eten vanaf 17:30u
• Tijd: inhoudelijk programma van 18:30 tot 21:30u
• Aanmelden: graag voor de bijeenkomst. Geef hierbij aan of je komt eten. Je kunt aanmelden via de Meet-up (link invoeren) of door een mailtje te sturen aan mdk@vanvieren.nl

We zien jullie graag op 18 april!

Geplande evenementen

Geen geplande evenementen