Wat we doen

Testing, testing and some more testing... and business process management. At Squerist we like to talk about it, preferably in good conversations with other enthousiasts and interested parties. That is why we regularly organize interesting Meetup's, with presentations from our own and external speakers.

= = = = = = = = = = = = = = =

Testen, testen en nog eens testen...en business proces management. Bij Squerist hebben wij het er graag over en bij voorkeur in goede gesprekken met andere vakgenoten en geïnteresseerden. Daarom organiseren wij regelmatig interessante Meetup's, met presentaties van eigen en externe sprekers.

Vind ons ook op