Teal-evolutionair denken met “multi-vorm” organisaties

Ga je?

12 plaatsen over

Delen:
Locatieafbeelding van evenementslocatie

Wat we doen

In het teal-evolutionair denken kunnen we een verschil maken tussen “eerste-laag” bewustzijn voor de fasen van infrarood tot groen en “tweede-laag” bewustzijn voor de fasen die starten bij teal. Alle “eerste-laag” fasen veronderstellen dat hun wereldbeeld het enige mogelijke wereldbeeld is. Mensen of organisaties die de transitie naar de “tweede-laag” maken accepteren dat er een evolutie en momentum is naar steeds complexere en verfijnde manieren om met de wereld om te gaan. In termen van organisatiemodellen wil dit zeggen dat we moeten afstappen van het huidige denken in termen van “mono-vormen” van organisatie en moeten evolueren naar “multi-vormen”. Maar wat wil dit zeggen in de praktijk?

Om hier meer invulling aan te geven baseren we onszelf op de relatie model theorie (RMT) van Alan Page Fiske. We bespreken de relatietypes van RMT met organisatievormen die elk een relatietype demonstreren: “communal sharing” demonstreren we met open source projecten; “equality matching” met participatie zoals we vinden in co-operatieve organisaties; “authority ranking” zoals we vinden in traditionele organisaties (en hiërarchische instituten); en tenslotte “market pricing” zoals we vinden in de huidige vrijemarkteconomie. Op basis van RMT lichten we de beperkingen en contradicties toe die we vandaag vinden in het nadenken over organisaties. We bespreken bvb de contradictie in het denken van economen waar de vrije markt (met “market pricing”) een dogma is maar die daarbij vergeten dat organisaties zelf hiërarchisch zijn (kleine “planeconomieën” binnen de organisatie). Of agilistas die pleiten voor zelforganisatie (via “equality matching” of “communal sharing”) maar niet stilstaan bij het feit dat organisaties een marktplaats zijn (“market pricing”) waar vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten in een spontane orde.

We pleiten dus voor een meer integratieve aanpak waarbij verschillende organisatievormen worden onderzocht, ook deze organisatievormen die meestal niet in overweging worden genomen, en waarbij nagedacht wordt over gecombineerde, meer complexe vormen van organisatie. Dit staat in sterk contrast met het huidige “uni-vorm” denken waarbij weinig creativiteit aan de dag gelegd wordt. We voorspellen een explosie van organisatievormen gedreven door de contradictie tussen spontane en geplande orde, vrijheid en gelijkheid. Een explosie die zich nu al aandient in de vorm van bvb open value networks, co-operatives (coops); open coops, platform coops, steward ownership, peer production, … We hopen hierbij de kijk van de participanten op “organisatie” te verbreden maar ook enkele concrete denkinstrumenten mee te geven.

Patrick Steyaert is mede-oprichter van Okaloa. Hij is de creator van Okaloa Flowlab, een experientiele manier van trainen en coachen waarbij participanten zelf verschillende manieren van agile werken en denken ontdekken. Met zijn partner Arlette Vercammen bouwt hij de netwerkorganisatie uit die Okaloa Flowlab facilitators internationaal ondersteunt. Voor zijn pionierswerk rond upstream en discovery kanban ontving hij de 2015 Brickell Key award voor bijzondere bijdrage tot de kanban community. Hij is de auteur van de Essential Upstream Kanban guide.

Deuren: 18:45
Start: 19:00
Einde: rond 22:00

P.s.: Uw vrijwillige bijdrage naargelang de waarde die je uit de sessie haalt is meer dan welkom. Deze zal gebruikt worden om u nog meer inspirerende sessies te kunnen aanbieden.

P.s.: Kom je met de wagen en heb je nog een plaatsje over of rijd je liever met iemand mee? Geef dan even in de commentaren aan dat je bereid bent om te carpoolen vanaf jouw locatie... Dat is gezelliger en beter voor het klimaat. ;)