• Introductie Holacracy

  Oh! Mechelen

  Nina Morsa werkt sinds opstart bij de Belgische vestiging van Voys. Hier is ze, zoals wel regelmatig bij start ups, manusje van alles. Naast KMO’s gelukkig maken met een flexibele cloud telecom oplossing, verzorgt ze ook de webcommunicatie en maakt ze nieuwe collega’s wegwijs binnen Voys en Holacracy. Nooit had ze verwacht te werken in de telecomsector, maar als een bedrijf zo interessant omgaat met zijn medewerkers, dan beland je wel eens op onverwachte plekken. Holacracy is een nieuwe manier om een organisatie vorm te geven. Het richt zich op het decentraliseren van autoriteit en besluitvorming binnen een zelfgeorganiseerde setting. De focus ligt op het aligneren van de “purpose” van de medewerkers, van de teams, en die van de organisatie. Wil jij ook weten waarom Holacracy één van de elementen is waarom Nina zo graag bij Voys werkt, dan moet je zeker deze Voys Holacracy introductie sessie bijwonen. O ja, bijna vergeten, In haar vrije tijd combineert ze graag haar twee passies: koken en speciaalbier. Deuren: 18:45 Start: 19:00 Einde: rond 22:00 P.s.: Uw vrijwillige bijdrage naargelang de waarde die je uit de sessie haalt is meer dan welkom. Deze zal gebruikt worden om u nog meer inspirerende sessies te kunnen aanbieden.

  8
 • Introductie tot Agile

  Oh! Mechelen

  De eerste sessie van het nieuwe jaar begint bij de letter 'A'. De 'A' van 'Agile'. Dat woord werd in voorbije sessies al meerdere keren uitgesproken. Helaas was het daarbij nooit het thema van de avond en was er telkens onvoldoende tijd om de betekenis ervan uit te leggen. Als goed voornemen voor 2019 willen we daar verandering in brengen en het onderwerp 'Introductie tot Agile' prijkt dus bovenaan onze backlog. Heb je ook van dat laatste woord nog nooit gehoord en zijn termen als scrum, kanban, sprint review, lean, WIP-limiet en product owner Chinees voor jou? Perfect! Dan ben JIJ de persoon die we in deze sessie verwachten. Deuren: 18:45 Start: 19:00 Einde: rond 22:00 P.s.: Uw vrijwillige bijdrage naargelang de waarde die je uit de sessie haalt is meer dan welkom. Deze zal gebruikt worden om u nog meer inspirerende sessies te kunnen aanbieden.

  4
 • Waarderend Onderzoek - Appreciative Inquiry - AI

  Stel dat jij jouw eigen leven op een waarderende manier onderzoekt, welke verborgen schatten zou jij dan allemaal ontdekken? Tijdens deze workshop laat An Rubens (The Productivity Factory) je kennis maken met de filosofie van Appreciative Inquiry (AI). De naam AI, of in het Nederlands vertaald ‘Waarderend Onderzoek’, werd in 1980 door grondlegger David Coopperrider voor het eerst toegekend aan deze organisatie-analyse en veranderingsmethode. Appreciative Inquiry (A.I.) is een filosofie (way of living) én een methode. Het gaat over het systematisch (onder)zoeken en vinden van ‘dat’ wat leven geeft aan mensen en organisaties als zij op hun best zijn. Het vraagt een bewust kijken naar het beste van of/en in …. AI werkt generatief: het vermogen om nieuwe mogelijkheden uit te vinden en te overwegen én de wilskracht en energie om in harmonie met deze mogelijkheden te handelen. De AI methode bestaat uit 5 stappen en wordt gebruikt voor ontwikkeling en verandering in mensen, groepen van mensen en organisaties. Het kan gebruikt worden in individuele gesprekken tussen collega’s, coach en coachee, leidinggevende en medewerker enz., waarin men de aandacht en focus richt op dat wat al wel werkt. Het wordt tegenwoordig ook veel gebruikt als methode om veranderingsprocessen te faciliteren. Het traditionele verandermanagement verliest steeds meer terrein. Leidinggevenden zoeken naar andere manieren om medewerkers makkelijker in beweging te krijgen. Dit vraagt echter om een andere mindset en basishouding. AI is een duurzame tegenhanger van het traditionele verandermanagement. Onder het motto ‘dat wat aandacht krijgt, groeit!’ is AI gebaseerd op inzichten uit de positieve psychologie (Seligman, Shrivasta e.a.) AI richt zich op het aanboren en het verder bouwen van bestaande krachten die wel al aanwezig zijn in organisaties. De wereld, de ander en jezelf in een organisatie bekijken vanuit mogelijkheden die mensen samen met elkaar kunnen ontplooien. Dat maakt positieve energie vrij die gebruikt kan worden in het veranderingsproces. Tijdens de workshop zal je ervaren wat de kracht is van het waarderend onderzoeken. Naast het ervaren van AI op individueel niveau, wordt ook toegelicht wat de principes en de 5 stappen zijn en wat AI in een organisatiecontext kan betekenen. An Rubens – The Productivity Factory Deuren: 18:45 Start: 19:00 Einde: rond 22:00 P.s.: Uw vrijwillige bijdrage naargelang de waarde die je uit de sessie haalt is meer dan welkom. Deze zal gebruikt worden om u nog meer inspirerende sessies te kunnen aanbieden.

  3
 • Happonomy - Het geldsysteem

  Oh! Mechelen

  “Geen ego maar ECO. Daar draait het toch allemaal om?” Onze huidige systemen zijn helemaal niet ontworpen rond deze gedachte. Denk maar aan het hele gegeven van systemen binnen bedrijven, onderwijs, politiek, economie en financiële markten. En over dat laatste willen we het nu hebben vanavond. Hoe ons huidig geldsysteem ons drijft naar verborgen patronen waarbij (onbewust) het ego van ons allemaal naar boven komt. Hoe ons huidig geldsysteem het “persoonlijke” “onpersoonlijk” maakt en we dus geen zicht meer hebben op de (negatieve) impact en er ons dus niet meer van bewust zijn. En hoe we dit systeem kunnen herdefiniëren waarbij er wel rekening gehouden wordt met de echte behoeften van het menselijk wezen. Als het eco gegeven op een macro-economisch level kan ingevoerd worden dan zal het Teal paradigma een betere voedingsbodem hebben om binnen organisaties te kunnen floreren. Stef Kuypers neemt ons al spelend mee in een avontuurlijke reis van een mogelijk nieuw economisch systeem. Als jullie al een voorproefje willen, klik dan even op deze link: https://www.bloovi.be/nieuws/detail/in-de-vs-durfde-vlaming-stef-kuypers-groots-te-denken-en-daarom-is-zijn-queeste-het-wereld-economisch-systeem-veranderen Ons huidig geldsysteem is uitgevonden door de mens, en kan dus opnieuw uitgevonden worden door de mens. Het is geen “natuurlijke wetmatigheid” zoals sommige media en belangengroepen beweren. Deuren: 18:45 Start: 19:00 Einde: rond 22:00 P.s.: Uw vrijwillige bijdrage naargelang de waarde die je uit de sessie haalt is meer dan welkom. Deze zal gebruikt worden om u nog meer inspirerende sessies te kunnen aanbieden.

 • Barrett Values-model

  Oh! Mechelen

  18 oktober is World Values Day (https://www.worldvaluesday.com). Een ideale dag dus om even stil te staan bij jouw persoonlijke waarden. Tijdens deze workshop laat Bart Oste (iLean) je kennis maken met de zeven niveaus van bewustzijn zoals beschreven in het Barrett Values-model. Ze zijn van toepassing op alle individuen en structuren van menselijke groepen - zoals organisaties en gemeenschappen. Nu weten we dat alle modellen fout zijn, maar dat sommige modellen handig en nuttig kunnen zijn. Dit is er zeker zo eentje! Het Barrett-model geeft inzicht in wie je bent, waar je van houdt en wat je 's nachts wakker houdt, allemaal verbonden met je persoonlijke waarden. Je waarden weerspiegelen wat belangrijk voor je is. Ze zijn een directe weg om je motivaties te beschrijven. Samen met jouw overtuigingen zijn ze de sturende factoren die jouw besluitvorming beïnvloeden. Bovendien kan het model ook gebruikt worden om bedrijfscultuur of leiderschap in kaart te brengen. Tijdens de workshop zullen we ook exploreren wat waardeonderzoek in een bedrijfscontext kan betekenen en in hoeverre de waarden van de organisatie waarin je actief bent aansluiten bij jouw persoonlijke waarden. Want enkel als die overeenkomstig zijn, kan je pas jezelf zijn binnen die organisatie. Die 'Wholeness' is dan ook een belangrijk aspect van de 'teal-gedachte'. Als je geïnteresseerd bent in deze wonderlijke waardenreis ben je van harte welkom! Deuren: 18:45 Start: 19:00 Einde: rond 22:00 P.s.: Uw vrijwillige bijdrage naargelang de waarde die je uit de sessie haalt is meer dan welkom. Deze zal gebruikt worden om u nog meer inspirerende sessies te kunnen aanbieden.

  5
 • Reinventing organizations van F.Laloux … uitgelegd

  Fréderic Laloux schreef in 2014 het baanbrekend boek Reinventing organizations. Hij opende daarmee de discussie rond self-management en organisaties zonder management. Het boek werd een hype en een internationaal fenomeen. Maar wat bedoelde Laloux met begrippen als Wholeness en Evolutionary purpose? Het boek leest vlot, maar is geen eenvoudig werk. Laloux gebruikt eigen onderzoek alsook het onderzoek van Wade en Wilber. Het is dus een hele boterham. In deze sessie wil Jan Bovend'aerde het boek uitleggen. Daarbij probeert hij zo dicht mogelijk bij de tekst te blijven. Deze sessie is interessant voor de Teal-leek alsook voor de Teal-vertrouweling. De sessie is interactief. Want enkel door met Teal-concepten te werken, kan men ze echt begrijpen. Deuren: 18:45 Start: 19:00 Einde: rond 22:00 P.s.: Uw vrijwillige bijdrage naargelang de waarde die je uit de sessie haalt is meer dan welkom. Deze zal gebruikt worden om u nog meer inspirerende sessies te kunnen aanbieden.

  9
 • Kies jij voor jouw talent?

  Oh! Mechelen

  Mensen kunnen zoveel meer als zij zich goed bewust zijn van hun kwaliteiten én deze volop inzetten. Ze genieten veel meer van hun werk en van het leven. Want talenten inzetten maakt blij, geeft energie, laadt je batterijen op, geeft ‘goesting’ naar meer. Wat is dat nu juist ‘talent’? En hoe ontdek je je talent? Hoe zorg je ervoor dat je er ook iets mee doet? Hoe ontwikkel je het? En wat doe je met de dingen waar je echt niet goed in bent? Tijdens deze avond duiken we samen in al deze vragen. We delen verhalen en voorbeelden. We gaan concreet aan de slag. Je komt meer te weten over jouw unieke talent en gaat naar huis met: - een duidelijke verwoording van een paar van jouw talenten - een idee van de (werk)omgeving waar jouw talenten meer kans maken om tot bloei te komen - hoe jij jezelf kan ontwikkelen om jouw talent nog meer te laten schitteren Vanuit deze zelfkennis kan jij erin slagen om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw resultaten door vooral jezelf te blijven. Geweldig toch! De inzichten helpen je tevens om mee te bouwen aan een talentgerichte en succesvolle organisatie. Interesse? Wees welkom op deze interactieve lezing. Inspirator van de avond is Rita Raets. Eén van haar overtuigingen: “Gelukkige medewerkers, schitterende resultaten!” Deuren: 18:45 Start: 19:00 Einde: rond 22:00 P.s.: Uw vrijwillige bijdrage naargelang de waarde die je uit de sessie haalt is meer dan welkom. Deze zal gebruikt worden om u nog meer inspirerende sessies te kunnen aanbieden.

  2
 • Chances to Change: Het Bordspel

  Oh! Mechelen

  Elke organisatie is de som van alle relaties tot de macht van het vertrouwen. Hierdoor creëer je “goodwill”. Met andere woorden de wil om jezelf en de andere (binnen deze relatie) te laten “bewegen”. Jezelf en andere leren kennen is dus fundamenteel om relaties op te bouwen en hierdoor uiteindelijk jezelf, de andere en het bedrijf te laten vooruitgaan. Achter een structuur in een bedrijf kan je jezelf verschuilen, achter een waardevolle relatie niet. Als je bijvoorbeeld nooit initiatief toont op je werk, dan kun je je verschuilen achter de hiërarchische structuur : “Men heeft mij nooit gezegd dat ik dit moest doen” . Binnen een waardevolle relatie wil je wel degelijk initiatief tonen daar dit één van de fundamenten is om de relatie te voeden en te onderhouden. Maar hoe doe je dat, relaties opbouwen? Een belangrijk element is door jezelf open en kwetsbaar op te stellen. Door zelf te weten waar je vandaan komt, waar je staat en waar je naar toe wilt. Maar ook om dit open en eerlijk te communiceren naar anderen toe zodat zij weten waar jij voor staat en hoe dit impact heeft op de relatie en de gerelateerde goodwill. Uiteindelijk willen wij allemaal vooruit als persoon maar ook tezamen met en voor je bedrijf of organisatie. Het “open” zijn in waar je voor staat is geen makkelijke opgave. Dit doe je dus meestal niet tussen “pot en pint”. Je kan dit doen in een omgeving waar je mensen bijeenbrengt en hen “verhalen” laat vertellen. Een manier om dit te faciliteren is door het spel “Chances to Change” te spelen. (https://www.chancestochange.com/chancestochangegame/) Het creëert een laagdrempelige omgeving om jezelf te zijn, je verhalen te vertellen en hierdoor je relaties met anderen te verdiepen. En dit is dan ook de opzet van deze avond in Mechelen: jezelf, een ander beter leren kennen en daardoor een (h)echte relatie op te bouwen en te verdiepen. Laten we onszelf verrassen door de mooie verhalen die we die avond zulen ontdekken. Deuren: 18:45 Start: 19:00 Einde: rond 22:00 P.s.: Uw vrijwillige bijdrage naargelang de waarde die je uit de sessie haalt is meer dan welkom. Deze zal gebruikt worden om u nog meer inspirerende sessies te kunnen aanbieden.

  12
 • Semco-stijl: het "gezond verstand" principe

  Het hele Teal voor Teal netwerk heeft als doel om ieders werkplek menselijker te maken door ruimte voor authenticiteit, gemeenschap, passie en doel te scheppen.Het is ook een organisatie die coaches, consultants, trainers, bedrijfsleiders en iedereen die ervoor open staat bij elkaar brengt om de opkomende volgende fase van bedrijfsstructuren te bestuderen en te bespreken. We zijn er om de voortrekkers, die zich vaak nog alleen voelen binnen hun organisatie, te ondersteunen in hun zoektocht naar hetgeen kan en moet veranderen. Het verhaal dat we deze avond willen vertellen sluit 100% aan met deze Teal gedachte. Het gaat uit van dezelfde basiswaarden in een weliswaar andere context. Deze avond ontdekken we Teal via een ander verhaal. Common Sense, buikgevoel, gezond verstand is een begrip dat niet in veel bedrijven beoefend wordt. Dit in tegenstelling tot Semco, het bedrijf van de Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler, waar terug naar de basis gegaan wordt. Hebben we al onze regeltjes nodig? Hoe kunnen we op een praktische manier samenwerken? Wat hebben we hiervoor nodig? Al deze vragen kennen een oplossing vanuit het “gezond verstand” principe. We nemen jullie mee in een introductie van Teal avant La Lettre: Semco Style en nodigen jullie graag uit om de basisprincipes van deze “oude” en tevens vernieuwende managementstijl te ontdekken. Deze introductiesessie zal gegeven worden door Erwin van Waeleghem, iemand die in zijn vorige leven, als politiecommissaris, en in zijn nieuw leven, als bezieler van Semcostyle institute BeLux, deze principes hoog in het vaandel draagt. Als voorproefje een introductievideo over Ricardo Semler en Semco. https://www.youtube.com/watch?v=Nlet220wOeI Deuren: 18:45 Start: 19:00 Einde: rond 22:00 P.s.: Uw vrijwillige bijdrage naargelang de waarde die je uit de sessie haalt is meer dan welkom. Deze zal gebruikt worden om u nog meer inspirerende sessies te kunnen aanbieden.

  7
 • 360 graden feedback geven en krijgen

  Oh! Mechelen

  Het geven van eerlijke feedback is een onmisbaar element in elk effectief team. En hoewel dit geschenk bijdraagt tot het voortdurende verbeterproces van elk individu en van het team als geheel, wordt er vaak op een oppervlakkige of zelfs pijnlijke manier mee omgegaan. Vanavond leren we dat het ook anders, beter, kan. Katleen Ooms (Qframe) en Inge Van den Bussche (De Persgroep IT) doen uit de doeken hoe het 360 graden feedback-proces bij hen verloopt en hoe ze tot dat proces geëvolueerd zijn. We maken ook tijd vrij voor ervaringen en vragen uit de groep, zodat we ook vanavond zo veel mogelijk van elkaar kunnen leren. Deuren: 18:45 Start: 19:00 Einde: rond 22:00 P.s.: Uw vrijwillige bijdrage naargelang de waarde die je uit de sessie haalt is meer dan welkom. Deze zal gebruikt worden om u nog meer inspirerende sessies te kunnen aanbieden.

  4