Vorige Meetups

Wat we doen

Werkconferentie MZD wordt georganiseerd door de opleiding Management in Zorg en Dienstverlening van de HAN en is bedoeld voor mensen die geinteresseerd zijn in management en regievoering in de sectoren zorg en dienstverlening. Het evenement wordt 2 keer per jaar georganiseerd. Sprekers zijn inspirerende deskundigen met veelal een prikkelende visie. Daarnaast is er volop ruimte voor kennisdeling, netwerken en is het mogelijk om als deelnemer ook het podium te gebruiken.

De conferenties worden inhoudelijk gevoed door het onderzoeksprogramma ‘Opleiden in Transitie’ van MZD. In dit onderzoeksprogramma wordt het werkveld bevraagd over de impact en gevolgen van de transities in de zorg voor de organisaties, het management en de medewerkers.

Voor wie? Werkconferentie MZD is voor professionals, managers en bestuurders uit de zorg en dienstverlenende sector met passie voor hun vak, die openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en die kennis willen delen.

Waarom? In de zorg en dienstverlenende sector gebeurt veel, met een grote impact op de organisatie van de zorg en dienstverlening. De opdracht tot participatie voor burgers doet een beroep op ondernemerschap. Daarbij gaat het om de opgave voor leidinggevenden en professionals om over de grenzen van de eigen organisatie te kijken.

Het gaat vooral om antwoord te vinden op de volgende vragen: Hoe kun je zorg en welzijn dicht bij mensen organiseren? Wat vraagt dat van de professional en leidinggevende? Hoe kun je, als leidinggevende, vorm geven aan samenwerking? Werkconferentie MZD wil bijdragen doormiddel van het versterken van kennisdelings- en samenwerkingsactiviteiten tussen onderwijs, onderzoek en werkveld.

Hoe? We willen professionals uit de verschillende disciplines, werkvelden en organisatieniveau’s met elkaar verbinden rondom specifieke thema’s. Het samenwerken en kennisdelen stimuleren door inspirerende sprekers, experts, opleiders en bovenal de regievoerders zelf uit te nodigen op een prachtige locatie en ruimte creëren voor discussie en netwerken.

Wie zijn wij? De initiatiefnemers komen vanuit de opleiding MZD management in zorg en dienstverlening. We willen naast onderwijs, een verbindende rol en functie bieden voor zorg en welzijnsorganisaties. Verschillende partners en zijn al actief in diverse netwerken. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, kenniskring, zorgalliantie, masteropleidingen zijn de eerste partners maar we staan open voor samenwerking met andere organisaties en netwerken uit de regio.

Wanneer? Twee maal per jaar