Wat we doen

Nederlandse versie:

Deze groep is voor iedereen (jong en oud) die bezinning zoekt in het leven.

Ieder persoon is uniek en heeft zijn eigen perspectief vanwaaruit hij/zij het leven waarneemt. Het is deze variatie die ons kan inspireren om kennis en wijsheden van elkaar op te doen. Deze groep biedt door middel van laagdrempelige bijeenkomsten een manier om je opgedane wijsheid te verkondigen aan anderen en om te kunnen leren van elkaars verschillende perspectieven op het leven.

Ik zie ernaar uit om elkaar te verrijken met de wijsheden die we hebben opgedaan in onze levens.

__________________________________________________________________________________________

English version:

This group is for everyone (young and old) who is looking for a deeper meaning/more self-reflection in life.

Every person is unique and has his/her own perspective from which they percieve life. It is this diversity which can inspire us to adopt different kinds of knowledge and life lessons from each other. Through non-commital and open-ended meetings this group offers a way for you to express and convey your accumulated wisdoms to other persons so we all might benefit from each others different perspectives on life.

I am looking forward to enrich and enlighten each other through the power of sharing our life lessons within the group.

Geplande evenementen (5+)

Bezinnings Gespreksgroep 1 (taal: Nederlands, acht bijeenkomsten)

Nederlandse versie: Welkom beste lid! Leuk dat je overweegt om mee te doen met de bezinnings gespreksgroepen. De gespreksgroep biedt een unieke kans om jouw verhaal te delen met andere deelnemers om zo geïnspireerd te raken door elkaars verschillende perspectieven op het leven. Hoe het werkt: Aan het begin van de bijeenkomst gaan we eerst 'tot onszelf komen' door even stil te zitten en te ademen, mogelijk met wat muziek erbij, om zo meer in het moment te komen voor het voeren van onze gesprekken. Daarna volgt een kleine introductie van het thema dat aan de orde is door middel van een kort inleidend woord. Tenslotte gaan we praten over dat thema en over alles wat in ons opkomt betreffende dat thema. Aan het eind sluiten we dan kort af met een kleine samenvatting en dan gaat ieder weer zijn weg. De gespreksgroepen: De thema's van de gespreksgroepen zijn achtereenvolgens: - Afkomst (een uitgebreid voorstelrondje) - Familie/vriendschap - Wensen en dromen - Liefde en relaties - Gezondheid en ziekte - Dankbaarheid en trots - Geloof en spiritualiteit - Afscheid De thema's hebben een zekere volgorde maar daar kan, als dat zo voelt in de groep, zeker van afgeweken worden. Het staat zeker niet compleet vast! Organisatorisch: De data/tijden van de gespreksgroepen zijn: 25 april 2018 van 18:30 t/m 20:30 2 mei 2018 van 18:30 t/m 20:30 9 mei 2018 van 18:30 t/m 20:30 16 mei 2018 van 18:30 t/m 20:30 23 mei 2018 van 18:30 t/m 20:30 30 mei 2018 van 18:30 t/m 20:30 6 juni 2018 van 18:30 t/m 20:30 13 juni 2018 van 18:30 t/m 20:30 Alle bijeenkomsten vinden plaats op hetzelfde adres namelijk: Moesstraat 20 in Groningen. Je hoeft, behalve het betaalbedrag, niets mee te nemen. Voor thee wordt gezorgd! De bijeenkomsten kosten €5,- per keer. Er kunnen zich maximaal 10 personen per gespreksgroep aanmelden om zo het intiemere karakter te behouden. Mochten er meer belangstellenden zijn dan open ik een nieuwe groep waarbij dezelfde hierbovengenoemde regels gelden. Mocht je verdere vragen hebben voel je dan vrij om me een berichtje te sturen hier op meetup.com. Ik beantwoord je vraag met alle plezier. Tot ziens op de volgende bijeenkomst! Sean PS mocht deze bijeenkomst vol zijn stuur me dan een bericht als je graag mee wil doen. Ik open dan een nieuwe groep en als er genoeg aanmeldingen zijn dan kan die groep ook doorgaan.

Consciousness Chat Group (language: English, 8 meetings)

Hoornsediep 52B

€ 5,00

English version: Welcome dearest member! Very nice to see that you are taking an interest in possibly joining the consciousness chat group. The group offers a unique chance to share your story with other participants and to get inspired by each person's different perspective on life. How it works: At the beginning of the meeting we will first 'ground' ourselves by sitting stil and breathing slowly, possibly with the addition of music, to be more present in the moment which will enhance our ability to have meaningful conversations. Afterwards a brief introduction will be given of the theme of the meeting by means of a small introductory word. And finally we will begin having a talk about about that theme and about everything which comes to mind regarding that theme. At the end we will close the meeting with a brief summary of what has been discussed and after that everyone will once again go their own way. The chat groups: The themes of the groups are consecutively: - Origin (a comprehensive introductory theme) - Family/friendship - Wishes and dreams - Love and relationships - Health and disease - Gratitude and pride - Faith and spirituality - The parting (goodbye) The themes have a certain sequence but we as a group can, if it feels that way, deviate from this sequence. The themes aren't set in stone! Practical information: The dates/times of the chat group are as following: 26th of april 2018 from 6:30 pm till 8:30 pm (from 18:30 till 20:30) 3rd of may 2018 from 6:30 pm till 8:30 pm (from 18:30 till 20:30) 10th of may 2018 from 6:30 pm till 8:30 pm (from 18:30 till 20:30) 17th of may 2018 from 6:30 pm till 8:30 pm (from 18:30 till 20:30) 24th of may 2018 from 6:30 pm till 8:30 pm (from 18:30 till 20:30) 31st of may 2018 from 6:30 pm till 8:30 pm (from 18:30 till 20:30) 7th of june 2018 from 6:30 pm till 8:30 pm (from 18:30 till 20:30) All meetings will take place on the same adress namely: Hoornsediep 52B in Groningen. Aside from the fee, you do not have to bring anything with you. Tea is included! The meetings cost €5,- per attended meeting (please bring it in cash when you come to the meeting). Per group there is a maximum of 10 people who can apply in order to keep the intimacy of the group intact. If there are more people who would like to apply then i can start a new group for which the rules mentioned above will also apply. If there are any further questions feel free to message me here on meetup.com. I will be glad to answer any questions you might have. See you at the next meeting! Sincerely, Sean

Bezinnings Gespreksgroep 1 (taal: Nederlands, acht bijeenkomsten)

Nederlandse versie: Welkom beste lid! Leuk dat je overweegt om mee te doen met de bezinnings gespreksgroepen. De gespreksgroep biedt een unieke kans om jouw verhaal te delen met andere deelnemers om zo geïnspireerd te raken door elkaars verschillende perspectieven op het leven. Hoe het werkt: Aan het begin van de bijeenkomst gaan we eerst 'tot onszelf komen' door even stil te zitten en te ademen, mogelijk met wat muziek erbij, om zo meer in het moment te komen voor het voeren van onze gesprekken. Daarna volgt een kleine introductie van het thema dat aan de orde is door middel van een kort inleidend woord. Tenslotte gaan we praten over dat thema en over alles wat in ons opkomt betreffende dat thema. Aan het eind sluiten we dan kort af met een kleine samenvatting en dan gaat ieder weer zijn weg. De gespreksgroepen: De thema's van de gespreksgroepen zijn achtereenvolgens: - Afkomst (een uitgebreid voorstelrondje) - Familie/vriendschap - Wensen en dromen - Liefde en relaties - Gezondheid en ziekte - Dankbaarheid en trots - Geloof en spiritualiteit - Afscheid De thema's hebben een zekere volgorde maar daar kan, als dat zo voelt in de groep, zeker van afgeweken worden. Het staat zeker niet compleet vast! Organisatorisch: De data/tijden van de gespreksgroepen zijn: 25 april 2018 van 18:30 t/m 20:30 2 mei 2018 van 18:30 t/m 20:30 9 mei 2018 van 18:30 t/m 20:30 16 mei 2018 van 18:30 t/m 20:30 23 mei 2018 van 18:30 t/m 20:30 30 mei 2018 van 18:30 t/m 20:30 6 juni 2018 van 18:30 t/m 20:30 13 juni 2018 van 18:30 t/m 20:30 Alle bijeenkomsten vinden plaats op hetzelfde adres namelijk: Moesstraat 20 in Groningen. Je hoeft, behalve het betaalbedrag, niets mee te nemen. Voor thee wordt gezorgd! De bijeenkomsten kosten €5,- per keer. Er kunnen zich maximaal 10 personen per gespreksgroep aanmelden om zo het intiemere karakter te behouden. Mochten er meer belangstellenden zijn dan open ik een nieuwe groep waarbij dezelfde hierbovengenoemde regels gelden. Mocht je verdere vragen hebben voel je dan vrij om me een berichtje te sturen hier op meetup.com. Ik beantwoord je vraag met alle plezier. Tot ziens op de volgende bijeenkomst! Sean PS mocht deze bijeenkomst vol zijn stuur me dan een bericht als je graag mee wil doen. Ik open dan een nieuwe groep en als er genoeg aanmeldingen zijn dan kan die groep ook doorgaan.

Bezinnings Gespreksgroep 1 (taal: Nederlands, acht bijeenkomsten)

Nederlandse versie: Welkom beste lid! Leuk dat je overweegt om mee te doen met de bezinnings gespreksgroepen. De gespreksgroep biedt een unieke kans om jouw verhaal te delen met andere deelnemers om zo geïnspireerd te raken door elkaars verschillende perspectieven op het leven. Hoe het werkt: Aan het begin van de bijeenkomst gaan we eerst 'tot onszelf komen' door even stil te zitten en te ademen, mogelijk met wat muziek erbij, om zo meer in het moment te komen voor het voeren van onze gesprekken. Daarna volgt een kleine introductie van het thema dat aan de orde is door middel van een kort inleidend woord. Tenslotte gaan we praten over dat thema en over alles wat in ons opkomt betreffende dat thema. Aan het eind sluiten we dan kort af met een kleine samenvatting en dan gaat ieder weer zijn weg. De gespreksgroepen: De thema's van de gespreksgroepen zijn achtereenvolgens: - Afkomst (een uitgebreid voorstelrondje) - Familie/vriendschap - Wensen en dromen - Liefde en relaties - Gezondheid en ziekte - Dankbaarheid en trots - Geloof en spiritualiteit - Afscheid De thema's hebben een zekere volgorde maar daar kan, als dat zo voelt in de groep, zeker van afgeweken worden. Het staat zeker niet compleet vast! Organisatorisch: De data/tijden van de gespreksgroepen zijn: 25 april 2018 van 18:30 t/m 20:30 2 mei 2018 van 18:30 t/m 20:30 9 mei 2018 van 18:30 t/m 20:30 16 mei 2018 van 18:30 t/m 20:30 23 mei 2018 van 18:30 t/m 20:30 30 mei 2018 van 18:30 t/m 20:30 6 juni 2018 van 18:30 t/m 20:30 13 juni 2018 van 18:30 t/m 20:30 Alle bijeenkomsten vinden plaats op hetzelfde adres namelijk: Moesstraat 20 in Groningen. Je hoeft, behalve het betaalbedrag, niets mee te nemen. Voor thee wordt gezorgd! De bijeenkomsten kosten €5,- per keer. Er kunnen zich maximaal 10 personen per gespreksgroep aanmelden om zo het intiemere karakter te behouden. Mochten er meer belangstellenden zijn dan open ik een nieuwe groep waarbij dezelfde hierbovengenoemde regels gelden. Mocht je verdere vragen hebben voel je dan vrij om me een berichtje te sturen hier op meetup.com. Ik beantwoord je vraag met alle plezier. Tot ziens op de volgende bijeenkomst! Sean PS mocht deze bijeenkomst vol zijn stuur me dan een bericht als je graag mee wil doen. Ik open dan een nieuwe groep en als er genoeg aanmeldingen zijn dan kan die groep ook doorgaan.