Vorige Meetups

Wat we doen

https://secure.meetupstatic.com/photos/event/7/1/c/4/600_445469124.jpeg

De vakvereniging CMNL is 7 februari 2011 opgericht met als doel het professionaliseren van het vak Online Community Management door te ontmoeten, ontwikkelen en ondersteunen. De vereniging wil toegevoegde waarde leveren voor professionals en bedrijven die betrokken zijn bij het vak van online community management. Dit doen wij op drie terreinen:

Ontmoeten

Twee maandelijkse CMNL meetings. Elke meeting wordt een Community / Community Management case behandeld. Vervolgens wordt in kleinere groepen gediscussieerd en wordt afgesloten met een (netwerk) borrel.

Ontwikkelen

Trainingssessie(s) voor community management. Waarbij vanuit het standpunt van de vereniging een kennismakende trainingsessie wordt georganiseerd. Onder meer competentie- en functieprofielen vormen een belangrijk uitgangspunt. Ondersteunen

Opstellen

van competentie- en functieprofielen van de online community manager, om duidelijkheid te schaffen in het werkgebied, positionering (zwaarte van de verschillende functies), taken en verantwoordelijkheden. Dit kan uitmonden in zaken als voorbeeld vacatureteksten, beoordelings- en evaluatiecriteria maar kan ook inzicht bieden in indicatieve salariëring van het vakgebied.