Hoe bouw je een live spelshow-applicatie met NodeJS, React/Redux en TypeScript?

Developers Hilversum
Developers Hilversum
Openbare groep
Locatieafbeelding van evenementslocatie

Wat we doen

In deze presentatie leggen Stephan en Walter van Angry Bytes uit hoe het project PlayTrivia tot stand is gekomen, welke componenten nodig zijn voor het opzetten van een real-time platform voor live gameshows en welke uitdagingen daarbij komen kijken. Leer hoe het team verschillende aanpassingen heeft moeten doen voor het behalen van een hoge performance en een hoog aantal gelijktijdige gebruikers, maar ook hoe ze om zijn gegaan met het delen van code tussen verschillende clients.

Stephan geeft je in het eerste deel een kijkje in de keuken bij het totstandkomen van een platform en applicatie die wereldwijd gebruikt wordt en waarbij we elke dag geconfronteerd worden met nieuwe wensen, uitdagingen en eisen. Hoe is een dergelijk platform opgezet, hoe wordt het gedocumenteerd hoe wordt er gemeten en hoe monitoren we de performance. Ook vertelt Stephan je over de transitie naar Typescript en de uitdagingen die voor de deur staan met de introductie van nieuwe interactie concepten.

In het tweede deel legt Walter uit hoe redux middleware gebruikt kan worden om verschillende soorten side-effects in je applicatie af te handelen.

In het platform kan de state worden aangepast door een combinatie van api calls, websocket messages en (native) bridge calls. Waar er in eerste instantie gewerkt werd met redux-thunk om side-effects te verwerken, werd dit na verloop van tijd steeds lastiger te onderhouden omdat de thunks teveel verantwoordelijkheiden kregen. Na te hebben gekeken naar oplossingen zoals redux-observable, kwamen ze uit op een meer pragmatische en makkelijker aanpasbare aanpak met behulp van redux-middleware.

De nieuwe opzet geeft ook meer mogelijkheden om in te haken op bepaalde actions en deze door te zetten naar een of meer nieuwe actions, waardoor er een soort pipeline van actions ontstaat waar weer opnieuw op ingehaakt op kan worden.

-----

Programma dinsdag 7 mei

17.00 - 17.30 inloop

17.30 - 18.15

Sprekers: Stephan en Walter van Angry Bytes

Opzetten van een real-time platform voor live gameshows

18.15 - 19.00 pizza eten

19.00 - 19.45

Spreker: Walter van Angry Bytes

Inzet van Redux middleware

19.45 - 21.00 borrel

-----