Wat we doen

- Gele Hesjes & Yellow Vests Amsterdam Social -

Welkom bij Gele Hesjes Amsterdam Social & Welcome at Yellow Vests Amsterdam Social!

Deze groep gaat over superbetaalbare events die beginnen met een Geel Hesje ontmoeten & This group is about very payable events which start off with meeting an actual yellow vest :)

Er zijn, ook al is Nederland een rijk land, veel mensen die haast geen cent te makken hebben...

Even though The Netherlands is a rich country, there are a lot of people out there who do not have a lot to spend AT all....

Niemand zag deze mensen staan.

No one noticed these people.

Daarom zijn er nu Gele Hesjes & That's why there are yellow vests now.

Deze groep is alleen om ons te laten zien & this group is only there for showing we are out there.

Indien je mee wilt doen aan demonstraties en een klein beetje burgelijke ongehoorzaamheid, dan kan je aan de event-host vragen hoe dat allemaal werkt in Amsterdam & If you want to participate in our demonstrations and also a bit of civil disobidience at a times, if you want to know how we roll in Amsterdam, then you can ask the event-host how all this works.

Indien je naar Frankrijk wilt om ons te helpen Frankrijk te bevrijden, dan hebben wij de juiste contacten voor je & if you want to help us liberating France, then we have the right contacts for you.

Op Meetup - want dit is meetup en niet iets anders - doen we alleen leuke dingen :)

On Meetup - because this is meetup and not some thing else - we only do fun stuff :)

LatersZs & Laters :)

(And please do not forget to sign up RIGHT now :) )

Vorige evenementen (368)

Vind ons ook op