Volgende Meetup

Verklaringen in WikiData
Bij het vullen van de data over Haarlemse straatnamen, stuiten wij af en toe op keuzes die moeten worden gemaakt waar je wel eenduidige beslissingen over moet nemen. Er is een inventarisatie gemaakt en wij gaan deze avond besteden aan het maken van keuzes. Neem je laptop mee.

Hoofdwacht

Grote Markt 17 · Haarlem

Wat we doen

De Haarlem Erfgoed & Data meetup is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de raakvlakken tussen cultureel erfgoed en (digitale) techniek. Data is daarbij het verbindende element.