WordPress Meetup Hà Nội tháng 09/2018

Dit evenement is geweest

11 personen zijn geweest

Locatieafbeelding van evenementslocatie

Wat we doen

ĐĂNG KÍ THAM GIA:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFMSi1lcLZBHVRXOI8rTf0228V6AeMR7CtxzgIPJjKTw0sug/viewform?usp=sf_link

Facebook:
https://www.facebook.com/events/1990292664354869/

THỜI GIAN:[masked] ngày 22/9/2018
ĐỊA ĐIỂM: SOLIS LAB Office - Tầng 3 tòa nhà Anh Minh - số 36 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội
SUBJECT: WordPress và các ứng dụng thực tế đã triển khai
DESCRIPTION:
- Demo website đã xây dựng bằng Gutenberg. Q/A dành cho developer (Mr Nguyễn Minh Khôi)
- Tuyển thêm PTE (Project Translation Editor) - người phụ trách dịch cho các plugin/theme. Đăng ký ngay trong buổi Meetup. (Mr Du Dinh Tung)
- 5 phút tìm hiểu về plugin Ladipage của Mr Bình Nguyễn và ứng dụng của nó. Nhận xét/ đánh giá/ góp ý về Plugin này.